Search This Blog

பலசரக்கு = GROCERY

FOR ENGLISH ALPHABETICAL ORDER, PLEASE GO TO THE END

அக்காரக் கிழங்கு

beet root

அகத்தி

swamp pea = sesbania grandiflora

அங்கைமர எண்ணெய்

palm oil

அதிமதுரம்

liquorice = licorice

அப்பைக்கோவை

bryonopsis

அபினி

poppy

அம்மான்பச்சரிசி

spurge

அவரை வகைகள்

beans

அவரை, துவரை, முதிரை வகைகள்

legumes

அவுரிப்பழம்

bilberry

அறைக்கீரை

amaranth

அன்னாசி

pineapple

ஆடாதோடை

Malabar nut

ஆமணக்கு எண்ணெய்

castor oil

ஆல்பக்கோடா

plum

ஆளிவிதை எண்ணெய்

flaxseed oil = linseed oil

இஞ்சி

ginger

இரம்பை

pandan = rampe

இராசமல்லிகைப் பழம் = கொடித் தோடம்பழம்

granadilla = grenadilla = passion fruit

இலந்தைப் பழம்

jujube = zizyphus

இலவங்கப் பூ = கராம்பு

clove

இலவங்கம் = கறுவாப்பட்டை

cinnamon

இலைக்கோவா

collard

இளநீர்

young coconut

இறுங்கு

Guinea corn

ஈரப்பலா

bread fruit

உருளைக்கிழங்கு

potato

உழிஞை = முடக்கொத்தான்

winter cherry

உழுந்து

black gram

உள்ளி = பூண்டு

garlic

ஊறுகாய்

pickle

எலுமிச்சை = பூண்டு

lime

எள்

sesame

ஏலக்காய்

cardamom

ஒடியல்

dried palmyra root

ஒடியல் மா

dried palmyra root flour

ஒலிவு எண்ணெய்

olive oil

ஓமம்

ajowan = Bishop's weed

கஞ்சா

cannabis = marijuana

கடுக்காய்

gallnut = chebulic myrobalan

கடுகு

mustard

கத்தரி

aubergine = brinjal = egg plant

கத்தூரி

musk

கம்பு

pearl millet

கர்ப்பூரவள்ளி

Indian borage = Spanish mint

கரட்டு

carrot

கரணை = சேனைக் கிழங்கு

elephant yam 

கராம்பு = இலவங்கப் பூ

clove  

கருஞ்சீரகம்

black cumin = nigella seeds

கரும்பழம்

blackberry

கற்பூரம்

camphor

கறி மிளகாய் = குடை  மிளகாய்

bell pepper குடை  மிளகாய்

கறிமஞ்சள்

turmeric

கறிவேப்பிலை

curry leaf

கறுவாப்பட்டை = இலவங்கம்

cinnamon  

காட்டாமணக்கு

purging nut

காட்டுக்கடுகு

canola

காட்டுமல்லி(கை) = மரமல்லி(கை)

Indian cork = millingtonia

காடைக்கண்ணி

oat

கிச்சிலி

pomelo

கீரை

greens

குங்குமப்பூ

saffron

குடை மிளகாய்

green pepper = capsicum

குழிப்பேரி

peach

குன்றிமணி = மலைவேம்பு

bead tree  

கூலம் = தானியம்

cereal = grain  

கூவைக்கிழங்கு

arrowroot

கேழ்வரகு = குரக்கன்

finger millet = ragi

கொடி எலுமிச்சை

lemon

கொடித் தோடம்பழம் = இராச மல்லிகைப் பழம்

granadilla = granadilla = passion fruit

கொடிமுந்திரிப் பழம் = திராட்சைப் பழம்

grape

கொண்டைக் கடலை

Bengal gram = chick pea

கொத்தமல்லி = தானியா

coriander

கொத்தமல்லி இலை

cilantaro

கொத்தவரை

cluster bean

கொய்யா

guava

கொவ்வை

ivy gourd

கொள்ளு

horse gram

கோட்டம்

costus root

கோதுமை

wheat

கோரைக்கிழங்கு

nutgrass

கோவைக்காய்

gherkin

சடா மஞ்சில்

valerina root

சந்தனம்

sandal paste

சவ்வரிசி

sago

சாதிக்காய்

nutmeg

சாதிபத்திரி

mace

சாம்பிராணி

incense

சாமை

little millet

சிகைக்காய்

soapnut acacia

சித்தாமட்டி = குறுந்தொட்டி

country mallow  

சிவன்மேல்பொடி

rauvolfia

சிற்றரத்தை

smaller galangal

சிறுகுறிஞ்சா

gymnema

சீத்தாப்பழம் = அன்னாமுன்னா

custard apple  

சீமை மாதுளை

quince

சீமை வாதுமை

apricot

சீமைப் பனிச்சை

persimmon

சுக்கு = வேர்க்கொம்பு

dried ginger 

சுரைக்காய்

bottle gourd

செங்கழுநீர்

peacock ginger

செங்காடிப்பழம்

cranberry

செங்காரை

red sorrel

செங்கொட்டை = சேராங்கொட்டை

marking nut

செம்பருத்தி = செம்பரத்தை

shoe flower

செம்புற்றுப்பழம்

strawberry

சேம்பு

taro

சேமியா 

vermicelli

சேலாப்பழம் 

cherry

சோயா அவரை

soya beans

தக்காளி

tomato

தக்கோலி

musk mallow

தகரை

fetid cassia

தட்டைப் பயறு = காராமணி

cowpea

தயிர்

curd = yogurt

தைவேளை = தயிர்வேளை

cleome gynandra

தவிடு

bran

தாமரை

lotus

தாவர எண்ணெய்

vegetable oil

திப்பிலி

long pepper

திருநீற்றுப்பச்சை

sweet basil

தினை

millet

துவரம் பருப்பு

pigeon pea

துளசி

holy basil = sacred basil

தூதுவளை

wild spider flower

தூரிகைப்பழம்

durian

தென்னை

coconut tree

தேக்கு

teak

தேங்காய்

coconut

தேங்காய் எண்ணெய்

coconut oil

தேற்றான்கொட்டை = தேத்தாங்கொட்டை

clearing nut

தைவேளை = தயிர்வேளை

cleome gynandra

தோடம்பழம்

orange

நற்சீரகம்

cumin

நறும்பிசின்

myrrh

நன்னாரி

Indian sarasaparilla

நாரத்தை

citron

நாவல் பழம்

jamun fruit

நிலக்கடம்பு

canoe weed

நீலப்பழம்

blueberry

நீற்றுப்பூசணி

ash pumpkin

நெய்

ghee

நெய்தல்

water snow flake

நெல்

paddy

நெல்லி

Indian gooseberry

பச்சடிக்கீரை

lettuce

பச்சிலை

patchouli

பச்சை அவரை

green beans

பச்சை மிளகாய்

green chili

பச்சைப் பட்டாணி

green pea

பசலிப்பழம்

kiwi

பசளி

spinach

பஞ்சு

cotton

பட்டாணி

pea

பப்பாளி = பப்பாசி

papaya 

பருப்பு வகை

lentil

பலாப்பழம்

jackfruit

பழப்பாகு

jam

பறங்கிப் பட்டை = பறங்கிச் சக்கை = சீனப்பாகு

China root

பனங்கட்டி

palmyra jaggery

பாக்கு

areca nut

பாகல்

bitter gourd

பாசிப் பயறு = பச்சைப் பயறு

green gram

பாதாம் பருப்பு

almond

பீர்க்கு = கருக்குப் பிசுக்கு

sponge gourd 

புடோல்

snake gourd

புதினா

mint

புழுக்கொடியல்

parboiled and dried palmyra root

புழுங்கல் அரிசி

par-boiled rice

புளி

tamarind

புளித்தோடம்பழம்

grapefruit

பூக்கோவா

cauliflower

பூசணி

pumpkin

பெருங்காயம்

asafoetida

பெருஞ்சீரகம் = சோம்பு

fennel 

பேரி

pear

பேரீச்சம்பழம்

date

மக்காச் சோளம்

corn = maize

மஞ்சள் முலாம்பழம்

cantaloupe = musk melon

மரமஞ்சள்

Indian barberry

மரமுந்திரி

cashew

மரவள்ளி

tapioca = casava

மா

flour

மாதுளை

pomegranate

மாம்பழம்

mango fruit

மிளகாய்

chilli = pepper

மிளகு

black pepper

மிளகு தூள்

black pepper powder

முட்டைக்காளான்

mushroom

முட்டைக்கோவா

cabbage

முருங்கைக்காய்

drumstick

முலாம்பழம்

melon

முள்முருக்கு

coral tree

முள்ளங்கி

radish

மைசூர் பருப்பு

Mysore dhal = red lentil

மோர்

butter milk

வசம்பு

sweet flag

வட்டத்துத்தி

Indian abutilon

வத்தகை = சர்க்கரைக் கொம்மட்டி

watermelon 

வத்தாளை = சர்க்கரை வள்ளி

sweet potato

வரகு

common millet

வல்லாரை

centella = Indian pennywort

வாதாம் பருப்பு

walnut

வால் மிளகு

cubeb pepper

வாழை

banana tree

வாழைக்காய்

plantain

வாற்கோதுமை

barley

விளாம்பழம்

wood apple

விளிம்பிப்பழம் = விளிப்பிப்பழம் = தமரத்தை

carambola = star fruit

வெங்காயம்

onion

வெண் கடுகு

white mustard

வெண் குந்திரிக்கம்

white dammar

வெண்டைக்காய்

lady's finger = okra

வெண்ணெய்

butter

வெண்ணெய்ப் பழம்

avocado

வெந்தயம்

fenugreek

வெருகு

giant taro

வெல்லம்

jaggery

வெள்ளரி = கக்கரி

cucumber 

வெற்றிலை

betel

வேர்க்கடலை = நிலக்கடலை

groundnut = peanut

வேர்க்கொம்பு = சுக்கு

dried ginger 

 

 

GROCERY

பலசரக்கு

almond

பாதாம் பருப்பு

amaranth

அறைக்கீரை

apricot

சீமை வாதுமை

areca nut

பாக்கு

arrowroot

கூவைக்கிழங்கு

asafoetida

பெருங்காயம்

ash gourd

நீற்றுப்பூசணி

asparagus

சாத்துவாரி = தண்ணீர்விட்டான்

avocado = butter-fruit

வெண்ணெய்ப் பழம்

bael fruit

வில்வம்பழம்

balearic myrobalan

தான்றி

banana fruit

வாழைப்பழம்

barley

வாற்கோதுமை

beans

அவரை வகைகள்

beet root

அக்காரக் கிழங்கு

bell pepper

கறி மிளகாய் = குடை  மிளகாய்

Bengal gram = chick pea

கொண்டைக் கடலை

betel

வெற்றிலை

bilberry

அவுரிநெல்லி

Bishop's weed = ajowan

ஓமம்

bitter gourd = bitter melon

பாகற்காய்

black berry

கரும்பழம்

black cumin

கருஞ்சீரகம்

black currant

கருங்கொடிமுந்திரி

black gram

உழுந்து

black pepper

மிளகு

blueberry

நீலப்பழம்

bottle gourd

சுரைக்காய்

bran

தவிடு

bread fruit

ஈரப்பலா

brinjal

கத்தரி

broad beans

அவரைக்காய்

bryonopsis

அப்பைக்கோவை

butter

வெண்ணெய்

butter milk

மோர்

cabbage

முட்டைக்கோவா

camphor

கற்பூரம்

cannabis = marijuana

கஞ்சா

canoe weed

நிலக்கடம்பு

canola

காட்டுக்கடுகு

canola oil

காட்டுக்கடுகு எண்ணெய்

cantaloupe = musk melon

மஞ்சள் முலாம்பழம்

carambola = star fruit

விளிம்பிப்பழம் = விளிப்பிப்பழம் = தமரத்தை

cardamom

ஏலக்காய்

carrot

கரட்டு

cashew fruit

மரமுந்திரிப்பழம்

cashew nut

மரமுந்திரிக் கொட்டை = கசுக்கொட்டை

castor

ஆமணக்கு

castor oil

ஆமணக்கு எண்ணெய்

casuarina

சவுக்கு

cauliflower

பூக்கோசு

celastrus

வாலுளுவை

centella = Indian pennywort

வல்லாரை  

cereal = grain

கூலம் = தானியம்

chamomile

சீமைச்சாமந்தி

chebulic myrobalan

கடுக்காய்

cheese

பாற்கட்டி

cherry

சேலாப்பழம்

chick pea = Bengal gram

கொண்டைக் கடலை

chickoo

சீமை இலுப்பை

chili = pepper

மிளகாய்

china root

பறங்கிப் பட்டை = பறங்கிச் சக்கை = சீனப்பாகு

cilantaro

கொத்தமல்லி இலை

cinnamon

கறுவாப்பட்டை = இலவங்கம்

clearing nut

தேற்றான்கொட்டை = த்தாங்கொட்டை

cleome gynandra

தயிர்வேளை = தைவேளை

clove

இலவங்கப் பூ = கராம்பு

cluster bean

கொத்தவரை

coconut

தேங்காய்

coconut oil

தேங்காய் எண்ணெய்

collard

இலைக்கோவா

colocynth

ஆற்றுத்தும்மட்டி = பேய்க்கொம்மட்டி

common millet

வரகு

coriander

கொத்தமல்லி = தானியா

corn = maize

மக்காச் சோளம்

costus root

கோட்டம்

cottonseed oil

பருத்திவிதை எண்ணெய்

country mallow

சித்தாமட்டி = றுந்தொட்டி

cowpea

தட்டைப் பயறு = காராமணி

cranberry

செங்காடிப்பழம்

cubeb pepper

வால் மிளகு

cucumber

வெள்ளரி = கக்கரி

cumin

நற்சீரகம்

curd = yogurt

தயிர்

curry leaf

கறிவேப்பிலை

cuscus grass

வெட்டிவேர்

custard apple - சீத்தாப்பழம்

அன்னாமுன்னா

date

பேரீச்சம்பழம்

dill wood

சதகுப்பை

door-dhal

துவரம் பருப்பு

dried ginger

சுக்கு = வேர்க்கொம்பு

dried palmyra root

ஒடியல்

dried palmyra root flour

ஒடியல் மா

drumstick

முருங்கைக்காய்

durian

தூரிகைப்பழம்

eggplant

கத்தரி

elephant yam

கரணை = சேனைக்கிழங்கு

fennel

பெருஞ்சீரகம் = சோம்பு

fenugreek

வெந்தயம்

fetid cassia

தகரை

fig

அத்தி

finger millet = ragi

கேழ்வரகு = குரக்கன்

flaxseed oil = linseed oil

ஆளிவிதை எண்ணெய்  

flour

மா

gallnut

கடுக்காய்

garlic

உள்ளி = பூண்டு

ghee

நெய்

gherkin

கோவைக்காய்

giant taro

வெருகு

gigantic swallow wort = calatropis

எருக்கு  

ginger

இஞ்சி

glory lily

கார்த்திகைப்பூ

gooseberry

அரிநெல்லி

gourd

சுரைக்காய்

grain = cereal

தானியம் = கூலம்

granadilla = grenadilla = passion fruit

கொடித் தோடம்பழம் = இராச மல்லிகைப் பழம்

grape (seed) oil

கொடிமுந்திரி (விதை) எண்ணெய்

grape

கொடிமுந்திரி = திராட்சை

grapefruit

புளித்தோடை

greater galangal

பேரரத்தை

green beans

பச்சை அவரை

green chilli

பச்சை மிளகாய்

green gram

பாசிப் பயறு = பச்சைப் பயறு

green peas

பச்சைப் பட்டாணி

green pepper = capsicum

குடை மிளகாய்  

greens

கீரை

grenadilla = granadilla = passion fruit

கொடித் தோடம்பழம் = இராச மல்லிகைப் பழம்

guava

கொய்யாப்பழம்

Guinea corn

இறுங்கு

gymnema

சிறுகுறிஞ்சா

henna

மருதோன்றி

hogweed

மூக்கரட்டை = மூக்கரைச் சாரணை

holy basil

துளசி

horse gram

கொள்(ளு)

incense

சாம்பிராணி

Indian abutilon

வட்டத்துத்தி

Indian barberry

மரமஞ்சள்

Indian borage = Spanish mint

கர்ப்பூரவள்ளி

Indian cork = millingtonia

காட்டுமல்லி(கை) = மரமல்லி(கை)

Indian gooseberry

அரிநெல்லி

Indian pennywort = centella

வல்லாரை

Indian sarasaparilla

நன்னாரி

ivy gourd

கொவ்வை

jackfruit

பலாப்பழம்

jaggery

வெல்லம்

jam

பழப்பாகு

jamun

நாவல்

jasmine

மல்லிகை

jujube fruit = zizyphus fruit

இலந்தைப் பழம்

kiwi

பசலிப்பழம்

lady's finger = okra

வெண்டைக்காய்

legumes

அவரை, துவரை, முதிரை வகைகள்

lemon

கொடி எலுமிச்சை

lentils

பருப்பு வகைகள்

lettuce

பச்சடிக்கீரை

licorice = liquorice

அதிமதுரம்

lily

அல்லி

lime

எலுமிச்சை = தேசிக்காய்

liquorice = liquorice

அதிமதுரம்

little millet

சாமை

long pepper

திப்பிலி

mace

சாதிபத்திரி

Malabar nut

ஆடாதோடை

mango fruit

மாம்பழம்

marking nut

செங்கொட்டை = சேராங்கொட்டை

melon

முலாம்பழம்

millet

தினை

mint leaf

கற்பூர இலை

mulberry

முசுக்கட்டைப்பழம்

mushroom

முட்டைக்காளான்

musk

கத்தூரி

musk mallow

தக்கோலி

musk melon = cantaloupe

மஞ்சள் முலாம்பழம்

mustard

கடுகு

myrrh

நறும்பிசின்

Mysore dhal = red lentil

மைசூர் பருப்பு

negro coffee

பொன்னாவிரை = ஆவரசு

nerium

அரளி

nigella seeds

கருஞ்சீரகம்

nutgrass

கோரைக்கிழங்கு

nutmeg

சாதிக்காய்

nux-vomica

எட்டி = காஞ்சிரை

oat

காடைக்கண்ணி

okra

வெண்டைக்காய்

olive oil

ஒலிவு எண்ணெய்

onion

வெங்காயம்

orange

தோடம்பழம்

paddy

நெல்

palm oil

அங்கைமர எண்ணெய்

palmyra jaggery

பனங்கட்டி

papaya

பப்பாளி = பப்பாசி

parboiled and dried palmyra root

புழுக்கொடியல்

par-boiled rice

புழுங்கல் அரிசி

passion fruit = granadilla = grenadilla

இராச மல்லிகைப் பழம் = கொடித் தோடம்பழம்

patchouli

பச்சிலை

pea

பட்டாணி

peach

குழிப்பேரி

peacock ginger

செங்கழுநீர்

peanut = groundnut

வேர்க்கடலை = நிலக்கடலை

peanut oil

வேர்க்கடலை எண்ணெய் = நிலக்கடலை எண்ணெய்

pear

பேரி

pepper = chili

மிளகாய்

pepper powder

மிளகு தூள்

pickle

ஊறுகாய்

pineapple

அன்னாசி

plantain

வாழைக்காய்

plum

ஆல்பக்கோடா

pomegranate

மாதுளை

pomelo

கிச்சிலி

poppy

அபினி

potato

உருளைக்கிழங்கு

prune

ஆல்பக்கோடா வற்றல்

pulses

பயறு வகைகள்

pumpkin

பூசணி

purging nut

காட்டாமணக்கு

quince

சீமைமாதுளை

radish

முள்ளங்கி

ragi = finger millet

குரக்கன் = கேழ்வரகு

raisin

முந்திரிய வற்றல்

rampe = pandan

இரம்பை

raw rice flour

பச்சை அரிசி மா

red chilli pepper

செத்தல் மிளகாய்

red lentil = Mysore dhal

மைசூர் பருப்பு

rice

அரிசி

rice flakes

அவல்

roasted gram

வறுத்த கடலை

roasted rice flour

வறுத்த அரிசி மா

rose water

பன்னீர்

safflower oil

குசும்பவிதை எண்ணெய்

saffron

குங்குமப்பூ

sago

சவ்வரிசி

salt

உப்பு

sandal (wood) paste

சந்தனம்

sarsaparilla

நன்னாரி

semolina

இரவை = நொய்

sesame oil

நல்லெண்ணெய்

sesame seed

எள்ளு

snake gourd

புடலங்காய்

soapnut acacia

சிகைக்காய்

soya beans

சோயா அவரை

soyabean oil

சோயா அவரை எண்ணெய்

spices

வாசனைச் சரக்கு

spinach

பசளி

sponge gourd

பீர்க்கு = கருக்குப் பிசுக்கு 

spurge

அம்மான்பச்சரிசி

star fruit = carambola

விளிம்பிப்பழம் = விளிப்பிப்பழம் = தமரத்தை

strawberry

செம்புற்றுப்பழம்

sunflower oil

சூரியகாந்தி எண்ணெய்

sweet basil

திருநீற்றுப்பச்சை

sweet flag

வசம்பு

sweet potato

வத்தாளை = சர்க்கரை வள்ளி

tamarind

புளி

tapioca = casava

மரவள்ளி

taro

சேம்பு

thorny yam

முள்ளங்கிழங்கு

tomato

தக்காளி

turmeric

கறிமஞ்சள்

valerina root

சடா மஞ்சில்

vegetable oil

தாவர எண்ணெய்

vermicelli

சேமியா

walnut

வாதாம் பருப்பு

walnut oil

வாதுமை எண்ணெய்

watermelon

வத்தகை = சர்க்கரைக் கொம்மட்டி

wheat flour

கோதுமை மா = கோதம்ப மா

white dammar

வெண் குந்திரிக்கம்

white mustard

வெண் கடுகு

wood apple

விளாம்பழம்

yogurt = curd

தயிர்

young coconut

இளநீர்

 

No comments:

Post a Comment