Search This Blog

ENGLISH –TAMIL PHRASES (F-O)


fables, Aesop's = ஈசாப்பின் நீதிக்கதைகள்

fabrication of evidence = சான்று புனைவு

facade, the politician's = அரசியல்வாதியின் போலிமுகம்

face covering = முகத்திரை

face to face = நேருக்கு நேர்

face validity = தோற்ற வலிதுடைமை; தோற்றத்தளவிலான செல்லுமதி

face value = முகப்புப் பெறுமதி; முகப்பில் பொறித்த பெறுமதி 

face value, take at = தோற்றத்தைக் கொண்டு நம்பு

face-lift = முகசெப்பம்

faces, make = அழகு காட்டு; நைக்காட்டு

facial, a = முகவொப்பனை

facial expression = முகபாவம்

facial hair = முகமுடி (தாடி, மீசை)

facilitate discussion = கலந்துரையாடலுக்கு வசதிசெய்துகொடு 

facilitator, They need a = அவர்களுக்கு ஒரு வசதியாளர் தேவை

facility fee = facilities fee = வசதிக் கட்டணம்

facility, health = சுகதார நிலையம்

fact, after the = நிகழ்வின் பின்; நிகழ்ந்த பின்

fact, before the = நிகழ்வின் முன்; நிகழமுன்

fact-finding mission = விவரம் அறியும் பயணம்

factionalism = கன்னைவாதம்; உட்கட்சிவாதம்

factitious illness = பாசாங்கு நோய்

factor, an essential = இன்றியமையாத காரணி

facts and fiction = மெய்யும் புனைவும்

facts and figures = விவரங்களும் எண்ணிக்கைகளும்

facts of life, the = (சிறியோரிடம் தெரிவிக்கப்படும்) மகப்பேற்று விவரங்கள்

facts sheet = விவரமடல்

factual claims = விவர வாதீடுகள்   

factual statement = விவரக் கூற்று (எ-கா: அந்த வழக்கு விசாரணை ஆறு நாட்கள் நடைபெற்றது)

fads, a list of = குறும்பாணிகளின் நிரல்  

faecal coliform bacteria = மலக்குடற் பற்றீரியாக்கள்

failed state = தோல்வியடைந்த அரசு

failure to appear at the proceeding = விசாரணைக்குத் தோற்றத் தவறுதல்

failure to thrive = தேறத் தவறல்

fair and efficient = செவ்வியதிறமான

fair and equitable = செவ்வியஒப்புரவான

fair and square = செவ்வையாகவும் நேர்மையாகவும்  

fair and reasonable = செவ்வியநியாயமான

fair market value = செவ்விய சந்தைப் பெறுமதி

fair trial = செவ்விய விசாரணை

fairness and natural justice = செவ்விதும் இயற்கை நீதியும்

fairness commission = செந்நெறி ஆணையம்

fairness commissioner = செந்நெறி ஆணையாளர்

fairy tale = மாயமந்திரக்  கதை

fait accompli = முடிந்துபோன விடயம்

faith healing = தொழுகைச் சிகிச்சை; தொழுது குணப்படுத்தல்   

faith, lose = நம்பிக்கை இழ

faithful and bear true allegiance, be = நம்பிக்கைக்குரியவராகவும் மெய்விசுவாசம் கொண்டவராகவும் விளங்கு

fallacy, a logical = அளவையியற் போலி = தருக்கப் போலி 

fallen bladder = சிறுநீர்ப்பை இறக்கம்

falling action = சரிவுக் காட்சி

fallow agricultural land = தரிசுப் பயிர் நிலம்

false affidavit = பொய்ச் சத்தியக்கடதாசி

false analogy = பொய் ஒப்புமை

false confidence = பொய் நம்பிக்கை

false consciousness = பொய்யுணர்வு 

false dilemma = பொய்த் திண்டாட்டம்

false evidence = பொய்ச் சான்று; பொய்ச் சாட்சியம்

false statement = பொய்க் கூற்று

falsely personate = ஆள்மாறாட்டம் செய்

falsification principle = பொய்ப்பித்தல் நெறி

family class  = குடும்ப வகுப்பு

family constellation = குடும்பக் குழுமம்

family counselling = குடும்ப உளவளமதியுரை

family doctor = general practitioner = பொது மருத்துவர்

family feud = குடும்ப மோதல் = குடிப்பகை = குலப்பகை

family health services = குடும்பநல சேவைகள்

family life cycle = குடும்ப வாழ்க்கை வட்டம்

family life education = குடும்ப வாழ்வுக் கல்வி

family member = குடும்ப உறுப்பினர் (அங்கத்தவர்)

family of choice = தெரிவுறு குடும்பம்

family planning = குடும்பக் கட்டுப்பாடு

family planning provider = குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் துறைஞர் 

family reunification = குடும்ப மீளிணைவு

family unit = குடும்ப அலகு

family violence = உட்குடும்ப வன்முறை 

family wage = குடும்ப வேதனம்

family-friendly society = குடும்பநேய சமூகம்

family-planning acceptor = குடும்பக் கட்டுப்பாடு ஏற்பவர்

fanaticism, religious = சமய வெறித்தனம்

fanatics, religious= சமய வெறியர்கள்

fans, cinema = திரைப்பட இரசிகர்கள்

fantasies, childhood = இளமைக் கனவுகள்

fantasize about becoming a novelist = நாவலாசிரியராக மாற கனவுகாணு

fantastic dreams = விசித்திரக் கனவுகள்

fantasy world, a = கனவுலகு

fantasyindulge in = கனவுலகில் அகமகிழ் 

FAQ = Frequently Asked Questions = வினாவிடை

farce, literary = இலக்கிய கேலிக்கூத்து

fashion designer = பாணியுடை வடிவமைப்பாளர்

fatality rate = இறப்பு வீதம்

fate was sealed, our = எங்கள் தலைவிதி முடிவுசெய்யப்பட்டது

Fathers Day = தந்தையர் நாள்

fatigue and dizziness = அயர்ச்சியும் தலைச்சுற்றும்

fatty acid = கொழுப்பு அமிலம்

fault determination rules = தவறு நிர்ணய விதிகள்

fauna and flora விலங்கினங்களும் தாவர இனங்களும்

Faustian Bargain = Faustian Pact = விழுமியப் பேரம்;  விழுமியங்களை விற்றுப் பிழைத்தல் 

faux pas = blunder = அசட்டுத்தனம்

favourite song = உவக்கும் பாடல்; உவந்த பாடல் 

favouritism and corruption = பாரபட்சமும் ஊழலும்

fear mongering = பீதி கிளப்பல்

fear of persecution = கொடுமைக்கு உள்ளாகும் அச்சம்

fear psychosis = பயப்பிராந்தி

feature article = சிறப்புக் கட்டுரை

fecal impaction = மலக்கட்டு

Federal Bureau of Investigation = மத்திய புலனாய்வுப் பணியகம்

Federal Court = மத்திய நீதிமன்று

federalism, system of = இணைப்பாட்சி முறைமை

Fédération Internationale de Football Association = FIFA = சர்வதேய உதைபந்தாட்டக் கழகம்

federation of trade unions = தொழிற்சங்க இணையமைப்பு

fee-for-service = சேவைக்கான கட்டணம்

feeling of excitement = பரபரப்புணர்வு

feign sleep = உறங்குவதுபோல் பாசாங்குசெய்

fellow of the college of teachers = ஆசிரியர் கல்லூரிச் சகித்துவர்

fellowship of the college of teachers = ஆசிரியர் கல்லூரிச் சகித்துவம்

female circumcision = female genital mutilation = clitoridectomy = excision    = பெண் உறுப்புச் சிதைப்பு

female headship of household = பெண்-தலைமைக் குடும்பம்

female infanticide = பெண்சிசுக்கொலை

female literacy = மகளிர் எழுத்தறிவு

female minstrel = விறலி

female poverty = பெண் வறுமை

female sterilization = tubal occlusion = கருப்பைக்குழாய் அடைத்தல் சிகிச்சை

female-headed household = பெண் தலைமைக் குடும்பம்

female-maintained household = பெண் பராமரிப்புக் குடும்பம்

feminine gender = பெண் பால்

feminisation of poverty = பெண்மயமாகும் வறுமை; பெண்களிடையே ஓங்கும் வறுமை

feminist theory = பெண்ணியக் கோட்பாடு

feminization of employment = பணியாற்றும் பெண்களின் பெருக்கம்

feminized poverty = வறிய பெண்களின் பெருக்கம்

femoral artery = தொடை நாடி

fertility decline = கருவள வீழ்ச்சி

fertility rate = பிறப்பு வீதம்

fertility regulation = birth control = பிறப்புக் கட்டுப்பாடுகுடும்பக் கட்டுப்பாடு

fertility centre = கருவள நிலையம்

fertility treatment = கருவளச் சிகிச்சை

fertility-controlling drugs = பிறப்புக் கட்டுப்பாட்டு மருந்துகள்

festival, harvest = அறுவடை விழா

festschrift  in honour of the national poet, a =தேசிய கவிஞரை மாண்புறுத்தும் சிறப்பிதழ்

fetal death rate = fetal mortality = கர்ப்பச்சிசு இறப்பு வீதம்

Feudal Law = மானியச் சட்டம்

fiction and non-fiction = புனைவும் புனைவிலியும்  

fiduciary agent = நம்பக முகவர்

fiduciary partnership = நம்பகப் பங்குடைமை

field capacity = களக் கொள்ளளவு

field fortification = கள வலுவூட்டம்

field marshal = களபதி; உயர் தளபதி

field of fire = வேட்டுக் களம்

field order = களக்கட்டளை

FIFA = Fédération Internationale de Football Association = சர்வதேய உதைபந்தாட்டக் கூட்டமைப்பு

fight-or-flight response = எதிர்க்கும் அல்லது தப்பும் பதில்வினை 

figurative language = உருவக மொழி

figure of speech = அணி

filial piety = முதியோர் மீதான பற்று

Film Certificate Appellate Tribunal (FCAT) = திரைப்பட சான்றிதழ் மேன்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம்

final act = acte final = இறுதிக் கூற்று 

final and conclusive = இறுதி முடிபான

final cause = இறுதிக் காரணம்

final decision = இறுதி முடிபு

final solution = extermination = கொன்றொழித்தல்

finale to the festivities = கொண்டாட்டங்களுக்கு முத்தாய்ப்பு

financial accounting = நிதிக் கணக்கீடு

financial advisor = நிதி மதியுரைஞர்

financial claim = நிதிக் கோரிக்கை

Financial Crimes Investigations Division = நிதிக் குற்றப் புலனாய்வுப் பகுதி

financial institution = நிதி நிறுவனம்

financial planner = நிதித் திட்டமிடுநர்

financial statement = நிதிக் கூற்று

financing condition = நிதியீட்டு நிபந்தனை

finder's fee = கண்டறியுநரின் கட்டணம்

finding fault = தவறு காணல்

fine art = கவின் கலை

fine difference = நுண்ணிய வேறுபாடு

fine motor movements = நுண் உடலியக்கங்கள்

finite resources = முற்றுவளங்கள்

finite verb = முற்றுவினை

Finlandisation = பின்லாந்துமயமாக்கம் = அண்டை வல்லரசை மேவும் நிர்ப்பந்தம்

fire control = வேட்டுக் கட்டுப்பாடு

fire damage = தீச்சேதம்

fire direction = வேட்டுத் திசை

fire insurance = தீக்காப்புறுதி

fire on targets of opportunity = வாய்த்த இலக்கு வேட்டு

fire superiority = வேட்டு ஆதிக்கம்  

fire-resistive construction = தீ தடுப்புக் கட்டுமானம்

firing squad = சுடுபடை அணி

first degree burn = மேல் தோலெரிவு

first degree murder = திட்டமிட்ட வன்மக் கொலை = முன்கூட்டியே சிந்தித்து திட்டமிட்ட வன்மக் கொலை

first detention review = முதலாவது தடுத்துவைப்பு மீள்நோக்கு

First Nations = மூத்தகுலங்கள் = முதற்குடிகள்

First Nations Communities = மூத்தகுல சமூகங்கள் = முதற்குடிச் சமூகங்கள்

first party = முதலாம் தரப்பு

first quarter = முதற் காலாண்டு

first secretary = முதலாம் செயலாளர்

first-past-the-post = பெரும்பான்மை வாக்குத் தேர்தல் முறை

fiscal cliff = அரசிறைக் கண்டம்

fiscal property = அரசிறை ஆதனம்

fish farm = மீன் பண்ணை

fish hook = தூண்டில் ஊசி

fish liver oil = cod liver oil = மீன் எண்ணெய்

fish roe = மீன் சினை

fish stock = மீன் இருப்பு

fishing effort = மீன்பிடி முயற்சி

fishing twine = தங்கூசு

fitness centre = உடலுறுதி நிலையம்

fitness hearing = உளநிலைப் பொருத்த விசாரணை

fits and starts, in = விட்டு விட்டு

five-factor model = ஐங்காரணி மாதிரி

fixed assets = நிலைச்சொத்துகள்

fixed fire = concentrated fire = குறி வேட்டு; ஒருமிப்பு வேட்டு

fixed-interval schedule = நிர்ணய இடைவேளை அட்டவணை

fixed-rate mortgage = நிர்ணய வீத அடைமானம்

fixed-ratio schedule = நிர்ணய விகித அட்டவனை

fixtures & fittings = சேர்மானங்களும் பொருத்துகலங்களும்

flank guard = flank patrol = புறச்சுற்றுக் காவலணி

flanking attack = புற அணி மீதான தாக்குதல்

flash flood = திடீர் வெள்ளம்

flat affect = உணர்வொடுக்கம்

flat cancellation = படுரத்து

fleet policy = பன்னூர்தி ஒப்பந்தம்

flexible employment = நெகிழ் வேலைவாய்ப்பு

flexible retirement = நெகிழ் ஓய்வு

flight of ideas = எண்ணப் பறப்பு

flight risk = (விசாரணைக்குத் தோற்றாமல்) தப்பியோடும் சாத்தியம்

floating assets = தளம்பல் சொத்து

flood insurance = நீர்ப்பெருக்கு காப்புறுதி

flooding therapy = ஆழ்த்தல் சிகிச்சை 

floor limit = கீழ் வரம்பு

floor tile = பரப்பானோடு; தரையோடு

flora and fauna = தாவர விலங்கினங்கள்

flow data = படிமுறைத் தரவுகள்

flower essence = மலர்ச்சாரம்

flue gas = அனல் வாயு

fluid intelligence = நெகிழ் நுண்மதி

fluid retention = oedema = நீர்ப்பிடிப்பு

flutist virtuoso, a = புல்லாங்குழல் விற்பன்னர்

fly ash = பறக்கும் சாம்பல்

focal point = focus = ஈர்ப்புமையம் = குவியம்

f(o)etal death = கர்ப்பச்சிசு இறப்பு

folk theatre = நாட்டார் அரங்கம்

folk-dance = நாட்டார் நடனம்

folk-drama = நாட்டார் கூத்து

folk-lore = நாட்டார் மரபு

folk-music = நாட்டார் இசை

folk-song = நாட்டார் பாடல்

food chain = உணவுச் சங்கிலி

food sensitivity (intolerance) = உணவுவகை ஒவ்வாமை

food web = இரைகொள் வலையம்

food, clothing and shelter = உணவு, உடை, உறையுள்

foot-path = ஒற்றையடிப்பாதை

force of law = சட்ட வலு

forced (enfoced) disappearances = பலவந்தமாக காணாமல் போக்கடிப்புகள் 

forced abortion = பலவந்த கருக்கலைப்பு

forced institutionalization = பலவந்தமாக நிலையத்தில் சேர்த்தல்

forced intervention = பலவந்த தலையீடு

forced marriage = பலவந்த மணம்

forced migration = பலவந்த இடப்பெயர்வு

forced pregnancy = பலவந்த கருத்தரிப்பு

forced prostitution = பலவந்த விபசாரம்

forced reproduction = பலவந்த கருத்தரிப்பு

forced sterilization = பலவந்த கருவளநீக்கம்

forcible confinement = வலுக்கட்டாய தடுத்துவைப்பு

forcible entry = வலுக்கட்டாய நுழைவு

foreign exchange reserve = வெளிநாட்டுச் செலாவணி ஒதுக்கு

foreign national = வெளிநாட்டவர்

forensic evidence = தடயவியற் சான்று

forensic toxicologist = தடய நச்சியலர்

forensic toxicology = தடய நச்சியல்

forest cover = காட்டுக் கவிகை

forest functions = காட்டின் தொழிற்பாடுகள்

forge a knife = கத்தி உருவாக்கு (உருப்படுத்து)

forge ahead = முன்னகரு  

forgery = போலியாக்கம்; போலியொப்பம்

forged document = போலி ஆவணம்

form and language of documents = ஆவணங்களின் உருவும் மொழியும்

form of application = விண்ணப்ப படிவம்

formal assessment = முறைசார் கணிப்பீடு

formal cause = முறைமைக் காரணம்

formal education = முறைசார் கல்வி

formal inquiry = முறைசார் விசாரணை

formal invalidity = முறைமை வலிதின்மை = முறைமை வலிதீனம்

formal organisation = முறைசார் அமைப்பு

formal usage = முறைசார் வழக்கு

formation, lotus = தாமரை வியூகம்; சக்கர வியூகம்

formula, peace = அமைதி முறைமை

fornication, commit = களவொழுக்கம் (களவுப்புணர்ச்சி) புரி

fortified town = கடிநகர்

fortuitous cause = தற்செயல் வாசகம்

fortuitous event = தற்செயல் நிகழ்வு

fortuitous meeting = தற்செயலான சந்திப்பு

forty-eight (48) hour review = நாற்பத்தெட்டு (48) மணித்தியால மீள்நோக்கு

forward thinking = முன்னோக்குச் சிந்தனை

fossil fuel = உயிர்ச்சுவட்டு எரியம்

foster care, children in = வளர்ப்போரின் பராமரிப்பில் உள்ள பிள்ளைகள்

foster parent = வளர்ப்புப் பெற்றார்

foul play = வஞ்சனை

foundation course = அடிப்படைக் கற்கைநெறி

foundation, research = ஆராய்ச்சிக் கொடையகம்

foundational theories = மூலநெறிக் கோட்பாடுகள்

fourth estate = ஊடகத் துறை

fourth wall = கற்பனைச் சுவர்; நான்காம் சுவர்

fragmentary orders = உதிரிக் கட்டளைகள்

fragmentation anxiety = disintegration anxiety = உருக்குலைவுப் பதைப்பு

fragmentation bomb = சிதறு குண்டு

frail elderly, the = frail older persons = தளர்ந்த முதியோர்

fraudulent claim = மோசடிக் கோரிக்கை

fraudulent misrepresentation = மோசடிப் பிறழ்கூற்று

free and fair elections = சுதந்திர-செவ்விய தேர்தல்

free association = உளந்திறந்துரைப்பு

free choice = சுயேச்சைத் தெரிவு

free light = தங்குதடையற்ற வெளிச்சம்

free trade = கட்டில்லா வணிகம்

free verse = புதுக்கவிதை

free vote = சுதந்திர வாக்கு

free will = அகமுவந்த விருப்பு; உளமுவந்த விருப்பு 

free will, of my own = எனது சொந்த விருப்பத்தின் பேரில்

freedom of association = குழுமச் சுதந்திரம்

freedom of movement = நடமாடும் சுதந்திரம்

freehold townhouse = தற்கொண்ட நிரைமனை

freelance journalist = சுயேச்சை ஊடகர்

freelance, I work = நான் சுயேச்சைப் பணி புரிகிறேன்

freelancer, I am a = நான் ஒரு சுயேச்சைப் பணியாளர்

French Open = பிரெஞ்சு வரிப்பந்தாட்ட வாகைப்போட்டி

French weekly = பிரெஞ்சுக் கிழமையேடு

fresh vegetables = உடன் மரக்கறி வகைகள்

freshwater fish = நன்னீர் மீன்

friendly fire = தன்படை வேட்டு

front line = முன்னணி

front organization = வெளிமுக அமைப்பு

frontal fire = முகப்பு வேட்டு

frontal lobe = முன்மூளை மடல்

frozen account = முடக்கிய கணக்கு    

frustration-aggression hypothesis = உளமுறிவு-வன்மைக் கருதுகோள் 

fry of fish = மீன்குஞ்சு

fuel consumption = எரிய நுகர்வு

fuel, solid = திண்ம எரியம் (எ-கா: விறகு, நிலக்கரி)

fugitive criminal = பிடிபடாத குற்றவாளி 

fugitive emission = பிடிபடாத வெளியேற்றம் (ஆவிபுகைவாயு)

full and inclusive life = (மாற்றுத்திறனாளரை) உள்வாங்கும் முழு வாழ்வு

full term birth = நிறைமாத மகப்பேறு (39-40 கிழமைகள்)

function of language = மொழியின் தொழிற்பாடு

functional age = தொழிற்பாட்டு வயது

functional competencies = தொழிற்படு தகுதிகள்

functional illiteracy = செயற்படும் எழுத்தறிவின்மை

functional paradigm = செயற்பாட்டுப் படிமை

functional status = தொழிற்படு தகுநிலை

functionally disabled = தொழிற்படு திறன்குன்றிய

functus officio = பணிமுடிவு

fund, research= ஆராய்ச்சி நிதியம்

fundamental attribution error = அடிப்படைக் கற்பித வழு

fundamental concepts = அடிப்படைக் கருத்தீடுகள்

Fundamental Law = அடிப்படைச் சட்டம்

fundamental skills = அடிப்படைத் தேர்ச்சிகள் (திறன்கள்) 

fundamental standards of humanity = அடிப்படை மனிதாபிமான நியமங்கள்

fundamentalism, study = பழைமைநெறிவாதத்தை ஆராய்

funeral home = ஈமச்சாலை

funeral, attend a = ஈமச்சடங்கில் கலந்துகொள்

funeral, It's our = இது நாங்களே பட்டுத்தீர வேண்டியது

funny episode = வேடிக்கைத் துணுக்கு

further reviews = மேலதிக மீள்நோக்குகள்

future tense = எதிர்காலம்

futures contract = futures = எதிர்காலம் குறித்த ஒப்பந்தம்

fuzzy logic = ஐதான அளவையியல் (இதில் "சற்றுமிகவும்பெரிதும்..." போன்ற அடைகள் தாராளமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதால்இது முறைசார் அளவையியல் ஆகாது)

G 20 = The Group of 20 = 20 நாட்டுக் குழுமம் = 20 நாடுகள் குழுமம்

gag rule = வாய்ப்பூட்டு விதி

gainful employment = சம்பள வேலை

Gallup Poll = opinion poll = கருத்து வாக்கெடுப்பு

game bird = வேட்டைப்படு பறவை

game changer = மாற்றியமைக்கும் காரணி

game cock = வேட்டைச் சேவல்

game park = game refuge = game reserve = wildlife reserve = கானுயிர் காப்புலம்

game theory = போட்டிக் கோட்பாடு

gang of pickpockets = முடிச்சுமாறிகள் குழுமம்

gang rape = குழும வன்புணர்ச்சி

gang, criminal = குற்றக் குழுமம்

gangsters, number of = குழுமச் சண்டியரின் எண்ணிக்கை

garage liability insurance = ஊர்தி பழுதுபார்ப்பிட பொறுப்புக் காப்புறுதி

garaging location = ஊர்திக்காலை

garnishee order = கடன்பற்றுக் கட்டளை

garnishment, notice of = கடன்பற்று அறிவித்தல்

garrison town = அரண்படை நகரம்

gas (gasoline) station = எரிவள நிலையம்

gas chamber = கொல்வாயுக் கூடம்

gas cleaning plant = எரிவாயு சுத்திகரிப்பு ஆலை

gas field = எரிவாயுப் புலம்

gas fireplace = எரிவாயுக் கணப்பு

gas fitter = எரிவாயுக்கலம் பொருத்துநர்

gas flaring = எரிவாயு மூளல்

gas meter = எரிவாயுமானி

gas oil = எரிவாயு எண்ணெய்

gas reserves = எரிவாயுப் படிவுகள்

gas, run out of = run out of steam = வலுவிழந்து போ; ஊக்கம் குன்று

gate-control theory = வாயில் கட்டுப்பாட்டுக் கோட்பாடு

gatekeepers = கட்டுப்பாட்டாளர்கள்

gender analysis = பால்மைப் பகுப்பு

gender and development = பால்மையும் அபிவிருத்தியும்

Gender and Humanity = பால்மையும் மன்பதையும் (மனுக்குலமும்)

gender apartheid = பால்மைசார் பாரபட்சம்

gender asymmetry = பால்மைச் சீரின்மை

gender awareness = பால்மை விழிப்புணர்வு

gender balance = பால்மை ஒப்பளவு

gender bias = பால்மைப் பக்கச்சார்பு

gender blindness = பால்மை காணாமை     

gender contract = பால்மை ஒப்பந்தம்

gender disaggregated information = data disaggregated by sex = பால்மைவாரித் தரவுகள்

gender discrimination = பால்மைப் பாரபட்சம்

gender disparities = பால்மைப் பேதங்கள்

gender dispute = பால்மைசார் பிணக்கு

gender dysphoria = பால்மைச் சோகம்

gender equality = பால்மைச் சமத்துவம்

gender equity = பால்மை ஒப்புரவு

gender focal point = பால்மை இலக்கு

gender identity = பால்மை அடையாளம்

gender impact assessment methodology   = பால்மைத் தாக்கம் கணிப்பீட்டு முறையியல்

gender in development programme = விருத்தி நிகழ்முறையில் பால்மை

gender inequalities = பால்மை ஏற்றத்தாழ்வுகள்

gender mainstreaming principles = பால்மை உள்வாங்கு நெறிகள்

gender needs assessment = பால்மைசார் தேவைகள் கணிப்பீடு

gender neutrality = பால்மை நடுநிலைப்பாடு

gender order = பால்மை ஒழுங்கு

gender perspective = பால்மைக் கண்ணோட்டம்

gender recognition = பால்மை அங்கீகாரம்

gender regime = பால்மை ஒழுங்குமுறை

gender responsiveness = பால்மைப் பதில்வினை

gender role = பால்மை வகிபாகம்

gender specialist = பால்மை விற்பன்னர்

gender statistics = பால்மைப் புள்ளிவிபரம்

gender stereotypes   = பால்மைப் படிவார்ப்புகள்

gender stratification = பால்மை அடுக்கமைவு  

gender wage gap = பால்மைவாரிச் சம்பள  வேறுபாடு

gender, poverty and well-being = பால்மை, வறுமை, சுகசேமம்

gender-adjusted (gender-related) human development index       = பால்மைசார் மனித விருத்திச் சுட்டு

gender-balanced composition = பால்மை ஒப்பளவுக் கோப்பு

gender-based division of labour = பால்மை அடிப்படையில் தொழிற்பகுப்பு

gender-based harassment    = பால்மை அடிப்படையில் அலைக்கழிப்பு

gender-based human rights violations = பால்மை அடிப்படையில் மனித உரிமை மீறல்கள்

gender-based pay inequalities = பால்மை அடிப்படையில் சம்பள ஏற்றத்தாழ்வுகள்

gender-based violence = பால்மை அடிப்படையில் வன்முறை

gender-derived skills = பால்மைவழிவந்த திறன்கள்

gender-differentiated impacts = பால்மைவழி வேறுபடுத்திய தாக்கங்கள்

gender-dominated job = பால்மை ஆதிக்க வேலை

gendered language = பால்மைத்துவ மொழி

gender-equity-sensitive indicator = பால்மை ஒப்புரவு உளங்கொள் குறிகாட்டி

gender-just laws = பால்மை-நீதிச் சட்டங்கள்

gender-negative approach = பால்மை முரண் அணுகுமுறை

gender-neutral terminology = பால்மை நடுநிலைச் சொல்லாட்சி

gender-positive approach = பால்மைச்சார்பு அணுகுமுறை

gender-related claim to refugee status = பால்மை தொடர்பான அகதிநிலைக் கோரிக்கை

gender-related persecution = பால்மை தொடர்பான கொடுமை

gender-responsive budgeting = பால்மைப் பதில்வினை வரவுசெலவீடு

gender-sensitive budgeting = பால்மை உளங்கொள் வரவுசெலவீடு

gender-sensitive concerns = பால்மை உளங்கொள் கரிசனைகள்

gender-sensitive language = பால்மை உளங்கொள் மொழி

gender-sensitive planning = பால்மை உளங்கொள் திட்டமிடல்

gender-specific research = பால்மை குறித்த ஆராய்ச்சி

gender-specific statement = பால்மை சுட்டும் கூற்று

gender-transformative actions = பால்மை மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் 

gene = பரம்பரையலகு = மரபணு

genecology = சூழல்சார் பரம்பரையியல்

genelogical tree = வமிசாவளி

General = Marshal = தளபதி

general cover = பொதுக் காப்பீடு

general damages = பொது இழப்பீடு

general fertility rate = பொதுக் கருவள வீதம்

general health questionnaire = பொது சுகாதார வினாக்கொத்து

general insurance = பொதுக் காப்புறுதி

general knowledge quiz = பொது அறிவுப் போட்டி

general liability policy = பொது பொறுப்புக் காப்புறுதி ஒப்பந்தம்

general medical practitioner = பொது மருத்துவம் புரியுநர்

general provisions = பொது ஏற்பாடுகள்

generalized anxiety disorder = பொதுப்படையான பதைப்புக் கோளாறு

generalized risk = பொதுப்படையான ஆபத்து

generally known fact = பலரும் அறிந்த விவரம் = பரவலாக அறியப்பட்ட விபரம்

generic drug = வர்க்க மருந்து

genetic control theory of aging = பரம்பரைவழி வயது நிர்ணயக் கோட்பாடு

genetic disease = பரம்பரை நோய்

genetic resources = பரம்பரை மூலவளங்கள்

Geneva Convention = ஜெனீவா ஒப்பந்தம்

Geneva Protocol = ஜெனீவா வரைமுறை

genital mutilation = பாலுறுப்புச் சிதைப்பு

genitive case = ஆறாம் வேற்றுமை

genocide by attrition = பல்முனை இனப்படுகொலை

gentlemen's agreement = கனவான்கள் உடன்படிக்கை

genuine concern = நேரிய கரிசனை; மெய்யான கரிசனை

geographical information system = புவியியல் தகவல் தொகுதி

geologic hazard = புவிக் கெடுதி

geriatric care = முதுமைப் பராமரிப்பு

geriatric centre = முதுமைப் பராமரிப்பு நிலையம்

geriatric medicine = முதுமை மருத்துவம்

geriatrics = முதுமை மருத்துவ இயல் 

German measles = rubella = குறுஞ்சின்னமுத்து

gestalt psychology = பொதுமை உளவியல்

gestalt therapy = பொதுமைச் சிகிச்சை

gestation period = கர்ப்ப காலப்பகுதி

gesture of goodwill, a = நல்லெண்ணச் சாடை

gifted education = இயற்கொடைக் கல்வி

gilded crown = பொன்முலாமிட்ட முடி

gilded youth = செல்வந்த இளையோர்

girl child = பெண் பிள்ளை

girlfriend, my= எனது பெண் கூட்டாளி

give evidence = testify = சாட்சியம் அளி; சான்று பகர்

glass ceiling = உயர்பதவி மறுக்கும் கட்டமைப்பு

glass cliff = உச்சப்பதவி ஈடாட்டம்

global commons = உலகப் பொதுச் சொத்துகள் (எ-கா: ஆழிகள்விண்வெளிஅந்தாட்டிக்கு)

global economy = உலகப் பொருளாதாரம்

global perspective = உலகளாவிய கண்ணோட்டம்

global slavery index = உலகளாவிய அடிமைத்தளைச் சுட்டு

global warming = greenhouse effect = புவி வேகல்

globalization and its impact on the full enjoyment of human rights = உலகமயமாக்கமும்மனித உரிமைகளை முற்றிலும் துய்ப்பதில் அதன் தாக்கமும்

glossary of phrases = சொற்றொடர்க் கோவை

goal-directed selection = இலக்கு நோக்கிய தெரிவு

gobbledygook = சிக்குப்பிக்குமொழி

gold standard = பொன் நியமம்; தங்க நியமம்

golden crown = பொன்முடி

golden rule theory = பொன்னெறிக் கோட்பாடு = நேயநெறிக் கோட்பாடு = Treat others as you want to be treated = தன்னைப் போல் பிறரையும் நேசிக்கும் நெறி 

golf course = குழிப்பந்தாட்ட வெட்டை

gonzo journalism = முரட்டுமொழி ஊடகவியல்

good faith = bona fides = நேரிய நோக்கம் = நன்னோக்கம்

good offices = செல்வாக்கு

good reputation = மானம்; நற்பெயர்; நன்மதிப்பு

goodness ethics = நல்லறம்

goods and chattels = பொருட்களும் தளபாடங்களும்

GOP = Grand Old Party = Republican Party = பழம்பெரும் கட்சி = அமெரிக்க குடியரசுக் கட்சி

governance, good = நல்லாட்சி

governance, mode of = ஆட்சி முறைமை

government spending on services = சேவைகளுக்கான அரசாங்க செலவீடு

government-in-exile = சேயக அரசாங்கம் = புகலிட அரசாங்கம்

government-run auto insurance = அரசாங்கம் நிர்வகிக்கும் ஊர்திக் காப்புறுதி

governor of the Eastern Province = கிழக்கு மாகாண ஆளுநர்

grab bar = பற்றுச்சட்டம்

grace period = தயவு காலப்பகுதி

graded exposure with desensitisation = படிப்படியாக உட்படுத்தலும் உணர்வு தணித்தலும்

gradual loss of vigour and tone = சென்றுதேய்ந்திறுதல்

graduated driver's licensing = படிமுறைச் சாரதி உரிமம் வழங்கல்

grain merchant = கூல வணிகர் = தானிய வியாபாரி

grammar school = அரிவரிப் பாடசாலை

grammatical ambiguity = இலக்கண மயக்கம் 

grand jury = மாயூரர்குழாம்

grand strategy = மாபெரும் திட்டம் 

grandiose delusion = delusion of grandeur = மாட்சி மலைவு

grandiosity of the palace = மாளிகையின் மாட்சி 

grant permanent resident status = நிரந்தர வசிப்பு நிலை வழங்கு

graphic arts = வரைகலை

grasping and releasing = பற்றலும் தளர்த்தலும்

grass-root action = கீழ்மட்ட நடவடிக்கை

grass-root organization = கீழ்மட்ட அமைப்பு

grave and sudden provocation = பாரதூரமான திடீர் ஆத்திரமூட்டல்

gravitational waves = ஈர்ப்பலைகள்

gravy train = காலாட்டு வருமானம்

gray lobby = முதியோர்நலக் குழுமம்

grazing fire = கிடை வேட்டு

Greater Chennai Corporation = சென்னை மாநகராட்சி மன்றம்

green ban = பசுமைகாப்புத் தடை

green belt = பசுமை வலயம்  

green car = பசுமைக்கார்

green revolution = பசுமைப் புரட்சி

green room = ஓய்வு கூடம்

greenhouse = கண்ணாடியகம்

greenhouse effect = புவிவெப்ப விளைவு

greenhouse gas = புவிவெப்ப வாயு

greenhouse gas emission = புவிவெப்ப வாயு வெளியேற்றம்

gridlock, citywide = மாநாகரளாவிய ஊர்திப் போக்குவரத்து முடக்கம்

grief counselling = துயர்தணிப்பு மதியுரை

grief counsellor = துயர்தணிப்பு மதியுரையாளர்

grievances, bare your = உன் உள்ளக்குறைகளைத் தெரிவி

grievous bodily harm = கடும் உடலூறு

grooming, personal = preening = உடலொப்பனை

grooming children = சிறாரை வளைத்தெடுத்தல்

gross domestic product = மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 

gross earnings = மொத்த உழைப்பு

gross income = மொத்த வருமானம்

gross indecency = பேரிழிசெயல்; மிக இழிந்த செயல்; வெளிப்படையான பாலுறவுச் செயல்

gross migration = மொத்த இடப்பெயர்வு

gross misconduct = மிக்க துர்நடத்தை

gross motor = மிகு உடலசைவுகள்

gross national product = மொத்த தேசிய உற்பத்தி

gross negligence = மிக்க கவலையீனம்

gross profit = மொத்த இலாபம்

ground reality = களநிலைவரம்

ground-breaking novel = புதுவகை நாவல்

ground-level ozone = தரைமட்ட ஓசோன்

ground-level pollution = தரைமட்ட மாசு

grounds of security = பாதுகாப்புக் காரணங்கள்

groundwater protection = தரைநீர்ப் பாதுகாப்பு

groundwater reservoir = தரைநீர்த் தேக்கம்

groundwater run-off = கழிந்தோடு தரைநீர்

groundwater surface = water table = தரைநீர்ப் பீடம்

group dynamics = குழுமவீறு

Group of 20, The = G 20 = 20 நாட்டுக் குழுமம் = 20 நாடுகள் குழுமம்

group polarization = குழும முனைப்பு

groupthink = குழுமச் சிந்தனை

guarantee, treaty of = உத்தரவாத ஒப்பந்தம்

guaranteed replacement cost endorsement = உத்தரவாத செலவீட்டு மாட்டறைவு (மேலொப்பம்)

guerrilla warfare = கரந்தடிப் போரியல்

guidance counsellor = வழிகாட்டு மதியுரைஞர்

guidance note on gender mainstreaming = பால்மை உள்வாங்கல் வழிகாட்டிக் குறிப்பு

guided reading levels = வழிகாட்டிய வாசிப்பு மட்டங்கள்

guided search = வழிகாட்டிய தேடல்

guidelines for the evaluation of the women's dimension in fund-assisted programmes = நிதியுதவி நிகழ்முறைகளில் பெண்களின் பரிமாணத்தைக் கணிப்பதற்கான வழிமுறைகள் 

guidelines on the protection of refugee women = அகதி மகளிர் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள்

guild, editors = பதிப்பாளர் சங்கம்

guilty by association = உறவாடிய குற்றப்பாடு

guilty or not guilty?, Are you = நீர் குற்றவாளியாஅல்லவா?

guinea pigs, Don't use prisoners as = கைதிகளில் பரீட்சித்துப் பார்க்க வேண்டாம் = கைதிகளைப் பரிசோதனைக்குப் பயன்படுத்த வேண்டாம் 

gum disease = முரசு நோய்

gust of wind = கடுங்காற்றுவீச்சு

gustatory hallucination = சுவைப் பிரமை

gusty winds = கடுங்காற்று

gut reaction = istinctive reaction = இயல்பூக்கப் பதில்வினை

gymnasium, national = தேசிய மெய்வல்லகம்

gymnasts, a group of = மெய்வல்லுநர் குழுமம்

gymnastics team, a = மெய்வல்லுநர் அணி

habeas corpus, writ of = ஆட்கொணர்வுப் பேராணை

habilitation and rehabilitation services = வாழ்வளிப்பு-மறுவாழ்வளிப்பு பணிகள்

habitat diversity = வாழிட வகைமை

habitat protection = வாழிடப் பாதுகாப்பு

habitational fire = வாழ்விடத் தீ

habitual criminal = பழகிப்போன குற்றவாளி

haemodialysis = dialysis = குருதி சுத்திகரிப்பு

haemorrhage = குருதிமிகைப்போக்கு

haemorrhagic cerebrovascular accident = மூளைக்குருதிக்கலன் வெடிப்பு 

haemorrhoid = hemorrhoid = piles = மூலநோய்

hail insurance = ஆலிக்காப்புறுதி

hair dresser = முடியொப்பனையாளர்

hair loss = முடி உதிர்வு

hairdressing salon = முடியொப்பனை அகம்

half brother = ஒருவழிச் சகோதரன்

half sister = ஒருவழிச் சகோதரி

hallucinatory drugs = பிரமையூட்டும் போதைமருந்து வகைகள்

handheld device = mobile device = கைத்தொலைச் சாதனம்

hara kiri = வயிறுகிழிப்புத் தற்கொலை

harassing fire = அலைக்கழிப்பு வேட்டு

hard core = கடும்பிடிவாதிகள்; கடும்பிடிவாதக் குழுமம்

hard core member = கடும்பிடிவாத உறுப்பினர்

hard evidence = திட்பமான சான்று

hard facts = திட்பமான விவரங்கள்

hard news = கடுஞ்செய்தி

hard power = வன்(மை) வலு (படைபலம், பலவந்தம் கொண்டு இணங்க வைக்கும் கொள்கை - Joseph Nye)

hard water = கடுநீர்; வன்னீர்

hardball politics = கடும்பிடி அரசியல்

hardball, play = கடும்பிடி பிடி

hardball, political = அரசியற் கடும்பிடி

hardliner = கடும்பிடியாளர்; கடும்போக்கர்

harmony, peace and = அமைதியும் இசைவும்

hartal, countrywide = நாடளாவிய கடையடைப்பு (கதவடைப்பு)

hate group activity = காழ்ப்புக் குழுமச் செயற்பாடு

hate propaganda = காழ்ப்புப் பரப்புரை

hate vocabulary = காழ்ப்புச் சொல்லாட்சி

haunted face = சஞ்சலம் பீடித்த முகம்

haunted house = பேய் வீடு

hazard insurance = இடர்க் காப்புறுதி

hazardous substance = இடர்ப் பொருள்

hazardous waste treatment = இடர்க் கழிவு சுத்திகரிப்பு

hazardous wastes = இடர்க் கழிவுகள்

haze coefficient = மென்புகார்க் குணகம்

head of household = இல்லத் தலைவர்

head of state = அரசுத் தலைவர்

head office = தலைமை அலுவலகம்

headache = தலைவலி

headline, today's = இன்றைய செய்தித்தலைப்பு

headquarters, military = படைத் தலைமையகம்

health behavior = நலனோம்பு நடத்தை

health care = சுகாதார பராமரிப்பு

health expectancy = சராசரி நலவாழ்வுக் காலம்

health for all = அனைவருக்கும் நலவாழ்வு 

health grounds = உடல்நிலைக் காரணங்கள்

health implications of ageing = மூப்பினால் நலவாழ்வில் விளையும் தாக்கங்கள்

health lifestyle = நலவாழ்வுப் பாங்கு

health promotion = சுகாதார மேம்பாடு

health psychology = சுகாதார உளவியல்

health-anxiety = hypochondria = hypochondriasis = உடனலம் குறித்த பதைப்பு 

healthy ageing = உடல்நலத்துடன் மூப்பெய்தல்

healthy balanced diet = பல்நிகர் நல்லுணவு

healthy lifestyle = நலவாழ்வுப் பாங்கு (பாணி)

healthy women counselling guide = மகளிர் நல்லுள மதியுரை வழிகாட்டி

hearing aid = செவித்துணை

hearing impaired = செவிப்புலன் குன்றிய

hearing loss = செவிப்புலன் இழப்பு

hearing test = auditory test = செவிப்புல பரிசோதனை

hearing, disciplinary = ஒழுக்காற்று விசாரணை

hearing, give a patient = பொறுமையுடன் செவிமடு (காதுகொடு)

hearing, in (within) my = என் காதில் விழும்படி

hearsay evidence = சொல்லக்கேட்ட சாட்சியம்

heart attack = மாரடைப்பு

heart failure = இதய நொடிப்பு

heart palpitation = இதயப் படபடப்பு

heat island = வெப்ப வட்டம்

heat sink = வெப்பம் உறிஞ்சுபுலம்

heat stroke = வெப்ப அயர்ச்சி

heathens, the so-called = அஞ்ஞானியர் எனப்படுவோர்

heavy metals = கனரக உலோகங்கள்

hedge fund = பரிசை முதலீட்டு நிதியம்

hedgers and speculators = பரிசை முதலீட்டாளர்களும் ஊக முதலீட்டாளர்களும் 

hedonic calculus = இன்பவியல் நுண்கணிதம்

heeding the calls = அழைப்புகளைப் பொருட்படுத்தல்

hegemonic masculinity = ஆண்மை ஆதிக்கம் 

help-seeking behaviour = உதவி நாடும் நடத்தை

herbal medicine = மூலிகை மருந்து

hereditary disease = பரம்பரை நோய்

hereditary right = பரம்பரை உரிமை

heretical beliefs = புறநெறி நம்பிக்கைகள்

heretics, influence of = பரநெறியாளர்ரின் (புறநெறியாளரின்) செல்வாக்கு  

heritability estimate = பரம்பரைப்பேறு மதிப்பீடு

Heritage Centre, Indian = இந்திய மரபுடைமை நிலையம்

heritage day = மரபுடைமை நாள்

heritage fund = மரபுடைமை நிதியம்

heritage language = தாய்மொழி

heritage, cultural = பண்பாட்டு மரபுடைமை; பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம்

hermaphrodite = இருபாற்பிறவி

hermeneutics = பொருள்கோளியல்

hero of the novel = நாவலின் கதாநாயகன்

heroes, national = தேசிய வீரர்கள்

heroes, war = வீர மறவர்கள்  

heroic efforts = வீரதீர முயற்சிகள்

heroine of the novel = நாவலின் கதாநாயகி

heterogeneous country = பல்லின நாடு

heterosexual = straight = எதிர்பாற்சேர்க்கையர்; எதிர்பாற்சேர்க்கை சார்ந்த

heterotrophic bacteria = பிறபோசணைப் பற்றீரியா

heuristic principle = பட்டறிவு நெறி

hidden agenda = இரகசியத் திட்டம்

hierarchy, political = அரசியல் அதிகாரப் படிநிலை

high blood pressure = hypertesnsion = உயர் குருதி அமுக்கம்

High Commission = தூதரகம்

High Commissioner = தூதர்

high court = மேல் நீதிமன்று

high expressed emotion = மிகை உணர்வெழுச்சி வெளிப்பாடு

high occupancy vehicle lane = HOV lane = பல்பயணிகள் ஊர்தித் தடம்

high profile = பிரசித்தம்

high profile case = பிரசித்த வழக்கு

high rise = உயர் மாடிக் கட்டிடம்

high school = secondary school = இரண்டாம்நிலைப் பாடசாலை

high treason = அரசதுரோகம்

high-angle fire = மேற்சாய் வேட்டு

higher education = உயர் கல்வி

highligt hair = முடிக்கு மென்னிறம் பூசு 

high-risk pregnancy = பாதிப்பு மிகுந்த கருத்தரிப்பு

highway robbery = வழிப்பறிக் கொள்ளை = அதர்கோள் = ஆறலைப்பு

highway traffic act = வீதிப் போக்குவரத்துச் சட்டம்

hike, interest rate = வட்டி விகித அதிகரிப்பு

hikers, a group of = பேருலாவலர் குழுமம்

hip fracture = இடுப்பு முறிவு; இடுப்பொடிவு

historic monument = வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நினைவுச்சின்னம்

historic present = காலவழுவமைதி

historical background = வரலாற்றுப் பின்புலம்

hit and run = மோதி விரைதல்

HIV = Human Immunodeficiency Virus = மனித தடுப்புவலு தேய்வு நச்சுயிரி

HIV-AIDS and human rights: international guidelines = மனித தடுப்புவலு தேய்வு நச்சுயிரி-தேடியதடுப்புவலு தேய்வுப் பிணியும் மனித உரிமைகளும்: சர்வதேய வழிமுறைகள்

hoarding and black marketing = பதுக்கலும் கள்ள விற்பனையும்

hobby, swimming as a = பொழுதுபோக்கு நீச்சல்

Hobson's Choice = எடு அல்லது விடு

hold in common = பொதுவில் வைத்திரு

hold on remand = விளக்க மறியலில் வைத்திரு

hold to ransom = கப்பம் கேட்டு வைத்திரு

holding centre = தடுப்பு நிலையம்

holding company = பங்குகொள் கூட்டகம்

holistic approach = முழுமை அணுகுமுறை

holistic ecology = deep ecology = முழுமைச் சூழலியல்

holistic medicine = முழுமை மருத்துவம்

holocaust, face a = பாரிய இனப்படுகொலையை எதிர்நோக்கு

holograph will = சுயகையெழுத்து விருப்பாவணம்

handicrafts in Tamil Nadu = தமிழ்நாட்டில் இல்லக் கைவினைகள்

home and community = வீடும் சமூகமும்

home and community-based services = வீட்டுநிலை-சமூகநிலைச் சேவைகள்

home economics = இல்லப் பொருளியல்

home equity line of credit = வீட்டுத் தேறுமதிக் கடன் ஒதுக்குமதி 

home equity mortgage = வீட்டுத் தேறுமதி அடைமானம்

home health aide = வீட்டு சுகாதாரத் துணைஞர்

home help = வீட்டு உதவியாளர்

home inspection = வீட்டுப் பரிசோதனை

home insurance = வீட்டுக் காப்புறுதி

home invader = வீடுபுகுந்து குற்றம் புரிபவர்

home invasion = வீடுபுகுந்து குற்றம் புரிகை

home showing = வீடு காட்டல்

home-based work; homework = இல்லநிலைப் பணி

home-based worker = இல்லநிலைப் பணியாளர்

homecare (domiciliary care) regulations = அகவரவுப் பராமரிப்பு ஒழுங்குவிதிகள்

homegrown artists = தாயகக் கலைஞர்கள் = உள்நாட்டுக் கலைஞர்கள்

homeless, the = வீடற்றோர்

homelessness, problem of = வீடின்மைப் பிரச்சனை 

homemaker, remain as a = மனையாளராக விளங்கு

homemaking tips = மனையாள்கை (மனையாண்மை) த் துப்புக்கள்

homeowners' association = வீட்டு உடைமையாளர் சங்கம்

home-schooling = வீட்டுப் போதனை

Homo sapiens = wise man = மானுடர்

homogeneous state = தனியின அரசு

honour killing = மானக் கொலை

honour veterans = மறவரை மாண்புறுத்து

honourable mention = மாண்புக் குறிப்பீடு

horizontal democracy = கீழ்மேல் குடியாட்சி

horned dilemma = சங்கடம்; திண்டாட்டம்; இருதலைக்கொள்ளி; திரிசங்குசொர்க்கம்

hospice in the city, a = மாநகரத்தில் ஓர் அந்திம பராமரிப்பகம்

hostel for battered women = battered women's hostel = தாக்குண்ட மகளிர் மனை

hostile fire = எதிர்ப்படை வேட்டு; ஆகாவிடத் தீ

hostile witness = பாதக சாட்சி

hot news = சுடுசெய்தி

hot pursuit = (எல்லைகடந்து) துரத்திச்செல்கை

hot war = வெம்போர்

hotel, stay in a = விடுதியகத்தில் தங்கியிரு

house lights = அவைக்கள விளக்குகள்

household, my = எனது வீட்டார்  

household hazardous waste depot = வீட்டு  இடர்ப்பொருட் கழிவு மடுவம்

household name = அறியப்பட்டவர்

household waste = வீட்டுக் கழிவு

householders, all the = வீட்டுக்காரர்கள் அனைவரும்

housewife, a sweet = இனிய இல்லாள்

housing market = வீட்டுச் சந்தை

HOV lane = high occupancy vehicle lane = பல்பயணிகள் ஊர்தித் தடம்

hoverboard riders = உருள்தட்டு ஊர்வோர்

HPV = Human Papilloma Virus = பாலுண்ணிக் கழலை நச்சுயிரி

human behavior genetics = மனித நடத்தைப் பிறப்பியல் 

Human Immunodeficiency Virus = HIV = மனித தடுப்புவலு தேய்வு நச்சுயிரி

human interest story = உளநெகிழ்வுக் கட்டுரை

Human Papilloma Virus = HPV = பாலுண்ணிக் கழலை நச்சுயிரி

human remains = மனித உடல்; மனித உடலங்கள்

human reproduction = மனித இனவிருத்தி

human rights = மனித உரிமைகள்

"இனம்நிறம்பால்மொழிசமயம்அரசியல் அபிப்பிராயம் அல்லது வேறு அபிப்பிராயம்தேசியத் தோற்றுவாய் அல்லது சமூகத்  தோற்றுவாய்உடைமைபிறப்பு அல்லது வேறு தகுநிலை போன்ற பாகுபாடு எதுவுமின்றி அனைவரும் இப்பிரகடனத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட உரிமைகள் சுதந்திரங்கள் அனைத்துக்கும் உரித்துடையவர்கள்.  மேலும்ஒருவரது நாடு அல்லது ஆள்புலம் சுதந்திரமானதாகவோ,நம்பிக்கைப் பொறுப்பாள்புலமாகவோதன்னைத் தானே ஆளாததாகவோவேறு வகையில் இறைமை மட்டுப்பட்டதாகவோ விளங்கினாலும் கூடஅதன் அரசியல் தகுநிலையை அல்லது நியாயாதிக்க தகுநிலையை அல்லது சர்வதேய தகுநிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவருக்கு பாகுபாடு காட்டலாகாது(உலகளாவிய மனித உரிமைப் பிரகடனம், ஐ. நா., 1948, உறுப்புரை 2) 

"Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty"

(The Universal Declaration of Human Rights, UN,1948, Article 2.)

human rights abuses and violations = மனித உரிமைத் துர்ப்பிரயோகங்களும் மீறல்களும்

Human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated = மனித உரிமைகள் உலகளாவியவைகூறுபடாதவைஒன்றை ஒன்று சார்ந்தவைஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையவை

Human Rights Council = மனித உரிமை மன்றம்

human rights defenders = மனித உரிமைவாதிகள்

Human rights in relation to women's health = மகளிர் நலவாழ்வு குறித்த மனித உரிமைகள்

human rights of persons with disabilities = மாற்றுத் திறனாளர்களின் மனித உரிமைகள்

human rights violations = மனித உரிமை மீறல்கள்

Human Rights Watch = மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம்

human smuggling = ஆட்கடத்து

human trafficking = ஆட்கடத்து வியாபாரம்

humane societies = காருண்ய சமாசங்கள்

humanistic perspective = மானுடத்துவ கண்ணோட்டம்

humanitarian and compassionate grounds = மனிதாபிமானகருணை அடிப்படைகள்

humanities and social sciences = மனிதபண்பியல், சமூக அறிவியல் துறைகள்

humanity and compassion = மனிதாபிமானமும் கருணையும்

humanity, crimes against = மனிதகுலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள்

human-potential movement = மனித இயல்திறச் சிகிச்சை இயக்கம்

humic water = உக்கல் நீர்

humidity, atmospheric = வளிமண்டல ஈரப்பதன்

humiliate yourselves, Don't = உங்களை நீங்களே அவமானப்படுத்தாதீர்கள்

humiliation, suffer = அவமானப்படு = அவமானத்துக்கு உள்ளாகு

humour, sense of = நகைச்சுவை உணர்வு

hundred thousand = நூறாயிரம் = 100,000

hunting and gathering = வேட்டையாடலும் காய்கனி சேர்த்தலும்

hush money = வாயடைப் பணம்

hybrid courts = கலப்பு நீதிமன்றுகள் = உள்ளக-வெளியுலக கலப்பு நீதிமன்றுகள்

hybrid offences = கலப்புக் குற்றங்கள் (குறுங்குற்றப்பாடும் கடுங்குற்றப்பாடும்)

hydrologic cycle = நீர்க் காலவட்டம்

hypertensive cardiovascular disease = உயர்குருதியமுக்க இதயக்கலன் நோய்

hypnagogic hallucination = அரைத்தூக்கப் பிரமை

hypnopompic hallucination = விழிப்புக்கு முந்திய பிரமை

hypothetical imperative = கருதுகோளுக்கு உட்பட்ட கடப்பாடு 

hypothetical proposition = கருதுகோள் எடுப்புரை

hypothetico-deductive method = கருதுகோள்-உய்த்தறிவு முறை

hysterical crying = மிகையுணர்ச்சி அழுகை

hysteron proteron = தலைதாள் மாற்றணி (எ-கா: வென்றேன்கண்டேன்வந்தேன்)

icon of unity = ஒற்றுமையின் சின்னம்

iconic memory = விழிப்புலன் குறுநினைவு

idea of democracy, We have some = குடியாட்சி பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம்

idea of equality = சமத்துவ எண்ணம் (கருத்து)

idea theory of meaning = எண்ணக் கருத்துக் கோட்பாடு

idea who is watching me, I have no = என்னை  அவதானித்துக் கொண்டிருப்பவர் யார் என்பது எனக்குத் தெரியவில்லை

idea, a good = நல்ல யோசனை

ideal culture = உவந்த பண்பாடுஇலட்சியப் பண்பாடு

ideal for translators, the glossary = மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கு உகந்த சொற்கோவை

ideal of equality = சமத்துவக் குறிக்கோள்

ideal weather to play soccer = உதைபந்தாட உகந்த வானிலை

idealism and realism = கருத்துநெறிவாதமும் மெய்ம்மைநிலையும்

idealist, an = கருத்துநெறிவாதி; குறிக்கோளர்; விழைகோளர்; இலட்சியர்

ideality and reality = கருத்துநிலையும் மெய்நிலையும்

ideas about foreign policy = வெளிநாட்டுக் கொள்கை பற்றிய கருத்துக்கள்

identification and recognition = அடையாளம் காண்கையும் தெரிந்துகொள்கையும்

identification information = அடையாள விபரங்கள்

identity bracelet = அடையாளக் கைவளை

identity document = identification = ஆளடையாள ஆவணம்

identity groups = அடையாளக் குழுமங்கள்

identity politics = குழும அரசியல்

identity theft = ஆளடையாளத் திருட்டு;  ஆளடையாள மோசடி

ideological bias = கருத்துநிலைச் சார்பு

ideology and politics = கருத்தியலும் அரசியலும்

Ides of March = March 15 = காலக்கெடு

idioms and phrases = மரபுத்தொடர்களும் சொற்றொடர்களும்

idiomatic language = மரபார்ந்த மொழி

idiosyncrasy = eccentricity = நூதனம்

idiot savant = சாதுரியக் குருமன்

idle land = பயன்படுத்தா நிலம்

idyllic life = ஊரெழில் வாழ்வு

idyllic scenery = ஊரெழிற் காட்சி

Ignorantia juris non excusat = Ignorance of the law is no excuse = சட்டம் அறியாமை சாட்டாகாது (மன்னிப்பளிக்காது)

illegal contract = சட்டவிரோத ஒப்பந்தம்

illegal migrant = சட்டவிரோத குடிபெயர்வாளர்

illegitimate child = சட்டப்பேறற்ற பிள்ளை

illegitimate fertility rates = சட்டப்பேறற்ற பிறப்பு வீதங்கள்

illicit intercourse = கள்ளப்புணர்ச்சி

illusion, The world is an = உலகம் ஒரு மாயை

illusions about my looks, I have no = எனது தோற்றத்தை எண்ணி நான் மதிமயக்கம் கொள்ளவில்லை

image of the past, an = இறந்தகாலப் படிமம் 

image,  God created man in His own = கடவுள் தனது சாயலில் மனிதனைப் படைத்தார்

image, the minister's public = அமைச்சரின் விம்பம் (வெளிமுகம்)

imagespoetic = கவித்துவ வார்ப்புகள்

immanent transcendence = நிறைமீமை

Immigration and Refugee Protection Act = குடிவரவுஅகதிப் பாதுகாப்புச் சட்டம்

immigration consultant = குடிவரவு உசாவலர்

immigration counsel = குடிவரவுச்  சட்டமதிஞர்

Immigration Division = குடிவரவுப் பகுதி

immoral conduct = தீயொழுக்க நடத்தை

immoral thoughts = தீயொழுக்க எண்ணங்கள்

immune function theory of aging = மூப்பு தடுப்புவலு குன்றல் கோட்பாடு

immune system = நோய்த்தடுப்புவலுத் தொகுதி

immunity, diplomatic = சூழ்வியல் (இராசதந்திர) விதிவிலக்கு

immunization process of = தடுப்புமருந்தீட்டுப் படிமுறை

immunology process of = நோய்த்தடுப்பியற் படிமுறை

impact of crises on poor women = வறிய பெண்கள்மீது நெருக்கடிகள் ஏற்படுத்தும் தாக்கம்

impact on development = affect development = விருத்தியில் தாக்கம் விளைவி

impaired driving = போதையில் வாகனம் செலுத்தல்

impairment, visual = பார்வைக்குறை

impaling, practice of = கழுவேற்றும் நடைமுறை

impartial adjudicator's strategy = பக்கஞ்சாரா தீர்ப்பாளரின் உபாயம்

impartiality, maintain = நடுநிலை பேணு; பக்கஞ்சாராது செயற்படு 

impasse, end the = முட்டுக்கட்டையை முடிவுக்கு கொண்டுவா

impeach the head of state = அரசுத் தலைவர் மீது குற்றம்பகரு (பழிமாட்டறை)

impeachment of the head of state = அரசுத் தலைவர் மீதான குற்றப்பகர்வு (பழிமாட்டறைவு)

Imperative Law = கட்டாயச் சட்டம்

imperative verb = ஏவல் வினை

imperium in imperio = the state within a state = அரசுக்குள் அரசு

impervious to insults, a fellow = இகழ்ச்சியால் தாக்குறாத பேர்வழி

impervious to moisture, a rock = ஈரம் சுவறாத பாறை

implant surgery, breast = மார்பக உட்பதிச் சிகிச்சை    

implicate others in the crime = குற்றத்தில் பிறரை சம்பந்தப்படுத்து

implication is obvious, the = உட்கிடை வெளிப்படையாகப் புலப்படுகிறது

implicit uses of memory = உட்கிடை நினைவாற்றல் பயன்பாடுகள்

implied malice = உட்கிடை வன்மம்

implosion therapy = உள்தகர்ப்புச் சிகிச்சை

impose a fine = அபராதம் விதி

impotence (impotency), cure for = புணர்வலுவின்மைக்கான பரிகாரம்  

impound (confiscate) the passport = கடவுச்சீட்டை பறிமுதல்செய்

impracticable policies = செயற்படுத்தவியலாத கொள்கைகள்

imprescriptible rights = களையவொண்ணா (நிர்ணயிக்கவொண்ணா) உரிமைகள்

impressionism, art of = அகப்பதிவு ஓவியக் கலை

imprison racists = இனவாதிகளைச் சிறையிடு (சிறையிலடை)

imprisonment of racists = இனவாதிகளின் சிறையீடு (இனவாதிகளைச் சிறையிலடைத்தல்)

improbable concept = சாத்தியமாகாத கருத்தீடு

improper conduct = முறையற்ற நடத்தை

impropriety, appearance of = ஒழுக்கம் திறம்பும் தோற்றம்

improve your Tamil = உன் தமிழறிவை மேம்படுத்து

improve, The situation will = நிலைவரம் சீரடையும்

improvement of relations = உறவு மேம்படல்

improvement, signs of = சீரடையும் அறிகுறிகள்

improvisation = இட்டுக்கட்டல்

improvise a poem = ஒரு கவிதையை இட்டுக்கட்டு

impulsive aggression = உள்ளுந்து வன்மை

impunity, with = தண்டனைக்கு உட்படாமல்; தண்டனைப் பயமின்றி

imputation of motives = உள்நோக்கம் கற்பித்தல்

imputed income = கற்பித்த வருமானம்

in bad faith = துர்நோக்கம் (துன்னோக்கம்) கொண்டு

in camera = அந்தரங்கமாக; நீதிபதியின் கூடத்தில்

in escrow = மூன்றாந் தரப்பிடம்

in express terms = வெளிப்படையான சொற்களில்

in fact = in actual fact = in point of fact = உண்மையில்

in force = நடைமுறையில் உள்ளது

in good faith = நல்லெண்ணம் (நன்னோக்கம்) கொண்டு 

in law = at law = சட்டப்படி

in lieu of money = பணத்துக்குப் பதிலாக

in open court = நீதிமன்றின் முன்

in perpetuity = என்றென்றும்

in position = உரிய நிலையில்

in readiness = தயார் நிலையில்

in situ experiment = நிலைக்களப் பரிசோதனை

in the circumstances = under the circumstances = மேற்படி சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு

In Transformation Initiative = மாறுகால முன்முயற்சி அமைப்பு

in vitro fertilization = புறக்கருக்கட்டல்

in words and deeds = சொல்லிலும் செயலிலும்

inactive account = செயற்படாத கணக்கு

inadmissibility of evidence = சான்று அனுமதிக்கவியலாமை

inadmissible claimant = அனுமதிக்கவியலாத கோரிக்கையாளர்

inadmissible evidence = அனுமதிக்கவியலாத சான்று

inadmissible family member = அனுமதிக்கவியலாத குடும்ப உறுப்பினர்

inadmissible in law = சட்டப்படி அனுமதிக்கவியலாத

inalienable rights = களையவொண்ணா உரிமைகள்

inappropriate affect = பொருந்தா உணர்நிலை

inappropriate use of words = பொருந்தாச் சொல்லாட்சி; வழுச்சொல்லாட்சி; வழூஉச்சொற்புணர்த்தல்

inattentiveness = absence of mind = கவனயீனம்

inaugural address = தொடக்கவுரை

inbred children = சொந்தத்துள் உறவுகொண்டு பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள்

incendiary agent = தீமூட்டி

incendiary bomb = fire bomb = தீக்குண்டு; எரிகுண்டு

incest, crime of = முறையிலாப் புணர்ச்சிக் குற்றம்

incidental expenses = இடைநேர் செலவு

incineration at sea = கடற்கலத்தில் நீறாக்கல்

incineration with recovery of energy = வலுமீள் நீறாக்கம்

incisive remarks = ஊடறுக்கும் குறிப்புரைகள்

incite and collaborate = ஏவி உடந்தையாய் இரு 

incitement and collaboration = ஏவலும் உடந்தையும்

inclination to help = உதவும் நாட்டம் 

inclusive society for all ages = எல்லா வயதினரையும் உள்வாங்கும் சமூகம்

incognito, travel = தலைமறைவாகப் பயணஞ்செய்

income inequality = வருமான ஏற்றத்தாழ்வு

income supplement allowance = வருமான பிற்சேர்ப்பு உதவிப்படி

income-generating and voluntary work = உழைப்பும் தொண்டும்

incommunicado, hold = வெளித்தொடர்பின்றி தடுத்து வைத்திரு

incompetent person = தகுதியற்ற ஆள்

incomplete statement = குன்றக்கூறல்

inconsistency in foreign policy = வெளியுறவுக் கொள்கையில் முன்பின்முரண்பாடு

inconsistent statement = முன்பின்முரணான கூற்று

incontrovertible evidence = மறுத்தற்கரிய சான்று

inconvertible currency = மாற்றமுடியாத நாணயம்

incorporate new data = புதிய தரவுகளை உள்ளடக்கு

incorporation order = கூட்டிணைத்தற் கட்டளை

incorporeal minds and material bodies = அருவ உள்ளங்களும் உருவ உடல்களும்

incorrigible liar = திருத்தவியலாத பொய்யர்

incriminating evidence = குற்றப்படுத்தும் சான்று

inculpating statement = குற்றஞ்சார்த்தும் கூற்று

indecent assault = இழிவான பாலியல் தாக்குதல்

indecent words = இழிசொற்கள்

independence and impartiality of the judiciary, jurors and assessors and the independence of lawyers =நீதித்துறையூரர்கள்கணிப்பீட்டாளர்களின் சுயாதீனம்பக்கஞ்சாரமைசட்டவாளர்களின் சுயாதீனம்

independent and credible investigation = சுயாதீனமான நம்பத்தகுந்த விசாரணை

independent auditor = சுயாதீன கணக்காய்வாளர்

independent living = சுயாதீன வாழ்வு

independent witness = சுயாதீன சாட்சி

Indian Act = கனடிய தொல்குடிச் சட்டம்

indicator measure = கூறிகாட்டி அளவு

indictable conviction = கடுங்குற்றத் தீர்வு

indictable offences = கடுங்குற்றங்கள்

indictment against robbers = கொள்ளையர்கள் மீதான கடுங்குற்றச்சாட்டு (கடுங்குற்றப்பகர்வு)

indigenous people = சுதேச மக்கள்

indigenous women: taking control of their destiny = சுதேச மகளிர்: தமது தலைவிதியை தாமேநிர்ணயித்தல்

indirect fire = நேரல் வேட்டு

indirect loan = நேரல் கடன்

indirect measurement = மறைமுக அளவீடு

indirect or consequential loss = மறைமுக அல்லது பின்விளையும் இழப்பு

indirect speech = reported speech = பிறர் கூற்று

indirect tax = நேரல் வரி

individual equipment = personal equipment = கைவச உபகரணவகை   

individual racism = தனியார் இனவாதம்

individualism in the West = மேலைத்தேயத்தில் தனிமனிதத்துவம் (தனிமனிதவாதம்)

individuality, the writer's = எழுத்தாளரின் தனித்துவம்

individualized support = தனிப்பட்ட துணை

indivisible word = பகாப் பதம்

indoctrination (brainwash) of youth = இளையோரிடம்  கருத்துத்திணிப்பு (இளையோரை மூளைச்சலவை செய்தல்)

Indology, field of = இந்தியவியல் துறை

indoor air pollution = உள்ளக வளி மாசு

induced (intentional) abortion = கருதிச்செய்யும் கருக்கலைப்பு

induction by confirmation = உறுதிப்படுத்தல் ஊடான தொகுத்தறிவு

inductive argument = தொகுத்தறி வாதம்

inductive generalization = தொகுத்தறிவுடன் கூடிய பொதுமையாக்கம்

inductive logic = தொகுத்தறி அளவையியல்

inductive reasoning = தொகுத்தறி நியாயம் 

industrial estate = industrial park = கைத்தொழிற் பேட்டை

industrial waste = கைத்தொழிற் கழிவு

industry, cottage = குடிசைக் கைத்தொழில்

ineligible claim = தகவற்ற கோரிக்கை

inequality, economic = பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு

inequitable, distribution = ஒப்புரவற்ற விநியோகம்

inequity = ஒப்புமையின்மை; ஒப்புரவின்மை

inevitable death = தவிர்க்கவியலாத இறப்பு

infant mortality rate = சிசு இறப்பு வீதம்

infantry ammunition dump = காலாட்படைக் கணையக் குதம்

infectious disease =  கிருமித்தொற்று நோய்

inferential statistics = அனுமானப் புள்ளிவிபரம்

inferiority complex = தாழ்வுளச் சிக்கல்

infinity of space = ஈறிலா வெளி; முடிவிலா வெளி

inflammatory language = கொதிப்பூட்டு மொழி

inflation = விலையேற்றம் = பணவீக்கம்

inflection = inflexion = சொல்லுருமாற்றம்

influence campaign = செல்வாக்கு இயக்கம்

informal assistance = முறைசாரா உதவி

informal caregivers = முறைசாரா பராமரிப்பாளர்கள்

informal education  = முறைசாராக் கல்வி

informal production = முறைசாரா தயாரிப்பு 

informal usage = முறைசாரா வழக்கு

informally and quickly = முறைசாராமலும் விரைவாகவும்

information barriers = தகவல் தடங்கல்கள்

informational influence = தகவல் தாக்கம்

informed choice = விபரமறிந்து நாடும் தெரிவு

informed consent = விபரமறிந்து தெரிவிக்கும் இசைவு

infrastructure, cost of = கீழ்க்கட்டுமானச் செலவு (எ-கா: தெரு, பாலம், சுருங்கைச் செலவு)

infringe copyright = பிரதியுரிமை மீறு

in-group bias = தன் குழுமச் சார்பு

inherent defect = உள்ளார்ந்த குறைபாடு

inherent explosion = உள்ளார்ந்த வெடிப்பு

inherit a house = வீட்டை இறப்புச்சொத்தாகப் பெறு

inheritance tax = இறப்புச்சொத்துப்பேறு வரி

inheritance, cultural = பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம்

inimitable style = ஈடுகொடுக்கமுடியாத பாணி

iniquity of racism = இனவாத அநீதி

initial point = starting point = தொடக்க முனை

initial requirements = தொடக்கத் தேவைகள்

initiative on age = வயதுசார் முன்னெடுப்பு

initiative, on our own = எமது சொந்த முன்முயற்சியில்  

initiative, peace = அமைதி முன்முயற்சி

injected medication = ஊசி மருந்தேற்றம்

injurious interference = ஊறுபடுத்தும் தலையீடு

injury severity indicator = காயக்கடுமை காட்டி

innate ability = பிறவி ஆற்றல்; உடன்பிறந்த ஆற்றல்

inner harbour area = அகத் துறைமுகப் பரப்பு

innocent misrepresentation = வஞ்சகமற்ற பிறழ்கூற்று

innovation, age of = புதுமைக் காலம்

innovation, technological = தொழினுட்பப் புதுமை

innovative women = புதுமைப் பெண்கள்

innuendo, sexual = மறைமுக சிற்றின்ப இகழ்ச்சி

inorganic matter = அசேதனப் பொருள்

inorganic pesticide = அசேதனப் பீடைகொல்லி

inquisitorial system = விசாரித்தறியும் முறைமை

insectivorous plant = carnivorous plant = பூச்சிதின்னி (ஊனுண்ணி)த் தாவரம்

inshore patrol = உட்கடலோர சுற்றுக்காவல்

insider trading = உள்ளொற்று முதலீட்டு மோசடி

insight therapy = அகக்காட்சிச் சிகிச்சை

inspection condition = பரிசோதனை நிபந்தனை

inspector, sanitary = துப்புரவுப் பரிசோதகர்

inspector general of police = காவல்துறை அதிபதி

inspiration from local life, draw = உள்ளூர் வாழ்வில் ஊக்கம் பெறு

inspirational leader = ஊக்குவிக்கும் தலைவர் 

inspire students = மாணவர்களை ஊக்குவி

inspired killings, politically- = அரசியல்வாரியாக ஊக்குவிக்கப்பட்ட கொலைகள்

inspired poet = உந்துதல் உற்ற கவிஞர்

instigate violence = வன்முறையை தூண்டு

instinctual drift = இயல்பூக்க நாட்டம்

institute action = வழக்குத் தொடு

institute of auditors = கணக்காய்வாளர் நிறுவகம்

institute, research = ஆராய்ச்சி நிறுவகம்

institution, educational = கல்வி நிறுவனம்

institutional health services = நிலைய சுகாதார சேவைகள்

institutional racism = institutionalized racism = structural racism = systemic racism =கட்டமைப்புவாரியான இனவாதம்

instream aeration = கழிவுநீர்ம வளியேற்றம்

instrumental activities of daily living = அன்றாட வாழ்வில் கையாளல் செயற்பாடுகள்

instrumental music = வாத்திய இசை

instrumentalism = பயனுடைமைவாதம்

instruments, banking = வங்கிஆவணங்கள்

instruments, musical = இசைக்கருவிகள் = வாத்தியங்கள்

insulin resistance = இன்சுலினுக்கு நெகிழாமை

insurable property = காப்புறுதிக்கு உட்படக்கூடிய உடைமை

insurance broker =  காப்புறுதித் தரகர்

insurance bureau = காப்புறுதிப் பணியகம் 

insurance corporation = காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனம் 

insurance policy = காப்புறுதி ஒப்பந்தம்

insurgent groups = கிளர்ச்சிக் குழுமங்கள்

insuring clause = காப்புறுதி வாசகம்

insurrection, armed = armed uprising = ஆயுதக் கிளர்ச்சி 

integrated accessibility standards regulation = ஒருங்கிணைந்த மாற்றுத்திறனுதவி நியமங்கள் ஒழுங்காக்கம் 

integrated care = ஒருங்கிணைத்த பராமரிப்பு

integrating the human rights of women throughout the United Nations system = ஐக்கிய நாடுகள் கட்டுக்கோப்பு முழுவதிலும் பெண்களின் மனித உரிமைகளை ஒருங்கிணைத்தல் 

integrity commissioner = நேர்நெறி ஆணையாளர்

integrity, territorial = ஆள்புலத் திண்மை; ஆள்புலக் கட்டுறுதி

intellect, the = நுழைபுலம்

intellectual ability = ஆய்வறிவாற்றல்

intellectual capital = ஆய்வறிவு வளம்

intellectual disability = ஆய்வறிவாற்றல் குறைபாடு

intellectual property = ஆய்வறிவுச் சொத்து; படைப்புச் சொத்து

intellectual property rights = ஆய்வறிவுச் சொத்துரிமைகள் = படைப்புச் சொத்துரிமைகள் (எ-கா: ஆக்கவுரிமைபிரதியுரிமை)

intellectual weakness = ஆய்வறிவுப் பலவீனம் 

intellectual will, lack of = ஆய்வறிவு வேட்கையின்மை

intellectual, an = ஆய்வறிவாளர்; நுண்ணறிவாளர்

intellectually gifted students = ஆய்வறிதிறம் படைத்த மாணவர்கள்

intelligence agency = உளவு முகமை

intelligence quotient = நுண்மதி ஈவு

intelligence, high = மிகு நுண்மதி

intelligible speech = புரியக்கூடிய உரை

intensive agriculture = தீவிர வேளாண்மை 

intensive care = தீவிர பராமரிப்பு

intent to deceive = bad faith = ஏய்க்கும் நோக்கம் (எண்ணம்)

intentional (induced) abortion = கருதிச்செய்யும் கருக்கலைப்பு

intentional tort = கருதிச்செய்யும் தீங்கு

inter absentes, a contract = நேருக்கு நேர் சந்தியாது செய்யும் ஒப்பந்தம்

inter alia = ஏனையவற்றுடன்

inter alios =among other people = ஏனையோருடன்

Inter arma enim silent lex = The law falls silent in times of war = போர் நிகழ்கையில் சட்டம் உறங்கும் 

Inter Parliamentary Union = சர்வ நாடாளுமன்ற சங்கம்

inter partes = between the parties = தரப்புகளுக்கிடையே

inter praesentes, a contract = நேருக்கு நேர் சந்தித்து செய்யும் ஒப்பந்தம்

inter se = among or between themselves = தம்மிடையே

inter vivos = between the living = வாழ்வோரிடையே

interaction between teachers and learners = ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையே இடம்பெறும் ஊடாட்டம்

interactive teaching = ஊடாட்ட போதனை

Inter-Agency Field Manual for Reproductive Health in Refugee Situations = அகதிச் சூழ்நிலையில் மகப்பேற்று உடல்நலம் குறித்த சர்வ முகமையக கைநூல்  

Inter-Agency Plan of Action on Protection from Sexual Exploitation and Abuse =       பாலியல் நோக்கத்துக்குப் பயன்படுத்தல்பாலியல் துர்ப்பிரயோகம் என்பவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பது குறித்த சர்வ முகமையக நடவடிக்கைத் திட்டம்

interbank loan = வங்கியிடைக் கடன்

intercepted information = signal intelligence = ஒற்றுக்கேட்ட துப்பு   

intercultural communication = பண்பாட்டிடைத் தொடர்பாடல்

interdiction fire = இடைத்தடுப்பு வேட்டு

interdisciplinary study = துறையிடை ஆய்வு

interest groups = தனிநலக் குழுமங்கள்

interest party = தனிநலக் கட்சி

interest reserve account = வட்டி ஒதுக்குக் கணக்கு

interest, a person of = (காவல்துறையினரால்) நாடப்படும் ஆள்

interested parties = நாட்டம்கொண்ட தரப்புகள்

interested people = நாட்டம் கொண்டோர்;  அக்கறை உடையோர்

interesting story = சுவையான கதை

interface between law and ethics = சட்டமும் அறமும் சந்திக்கும் பொதுவெளி

interim nursing home care = இடைக்கால தாதிமையக பராமரிப்பு

interim order = இடைக்காலக் கட்டளை

interlocutory judgment = இடைக்காலத் தீர்ப்பு

intermediate care = இடைநிலைப் பராமரிப்பு

intermediate objective = இடை நோக்கம்

intermittent sentence = இடைவிட்ட தண்டனைத்தீர்ப்பு (எ-கா: திங்கள் முதல் வெள்ளிவரை வேலைசனி-ஞாயிறு சிறை)

internal audit = உள்ளகக் கணக்காய்வு; அகநிலைக் கணக்காய்வு

internal displacement = உள்நாட்டு இடப்பெயர்வு

internal flight alternative = உள்நாட்டில் மாற்றுப் புகலிடம்

internal inquiry = உள்ளக விசாரணை

internal medicine = உள்ளுடல் மருத்துவம்

internal migration = உள்நாட்டுக் குடிபெயர்வு                     

internalized dominance = உள்ளகமய ஆதிக்கம்

internalized oppression = உள்ளகமய ஒடுக்குமுறை

internally displaced person = உள்நாட்டில் இடம்பெயர்ந்த ஆள்

International Commision of Jurists = சர்வதேய சட்டவல்லுநர் ஆணையம்

International Consortium of Investigative Journalists = சர்வதேய புலனாய்வு ஊடகர் கூட்டமைப்பு

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination = இனப் பாகுபாட்டு முறைகள் அனைத்தயும் ஒழிப்பது தொடர்பான சர்வதேய ஒப்பந்தம்

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families = இடம்பெயர் தொழிலாளர்அவர்தம் குடும்பத்தவர் அனைவரதும் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பது தொடர்பான சர்வதேய ஒப்பந்தம்

International Covenant on Civil and Political Rights = குடியியல்-அரசியல் உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேய உடன்பாடு

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights = பொருளாதாரசமூகபண்பாட்டு உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேய உடன்பாடு

International Covenants on Human Rights = மனித உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேய உடன்பாடுகள்

International Crisis Group = சர்வதேய நெருக்கடி தணிப்புக் குழுமம்

International Decade of the World's Indigenous People = உலக சுதேச மக்களின் சர்வதேய தசாப்தம்

International Humanitarian Law = சர்வதேய மனிதாபிமான சட்டம்

International Humanitarian Fact-Finding Commission = சர்வதேய மனிதாபிமான மெய்விபரம் கண்டறியும் ஆணையம்

International Law = சர்வதேய சட்டம்

international legal obligations = சர்வதேய  சட்டக் கடப்பாடுகள்

international migration = நாட்டிடைப் பெயர்வு = நாடுவிட்டு நாடுபெயர்வு

International Monetary Fund = சர்வதேய நாணய நிதியம்

International Non-governmental Organization = INGO = சர்வதேய அரசு சாரா அமைப்பு

international order = சர்வதேய ஒழுங்கு

international relations = சர்வதேய உறவு

International Right to Truth Day = சர்வதேய உண்மை உரிமை நாள் 

International Tribunal = சர்வதேய தீர்ப்பாயம்

International Truth and Justice Project = சர்வதேய உண்மை மற்றும் நீதி அமைப்பு

International Women's Day = சர்வதேய மகளிர் நாள்

International Women's Information and Communication Service =        சர்வதேய மகளிர் தகவல் - தொடர்பாடல் சேவை

International Women's Year = சர்வதேய மகளிர் ஆண்டு

internet dating = online dating = இணையவழி உடன்போக்கு

internet trolling = இணையப் புரளி

internet service = இணைய சேவை

interpersonal therapy = ஆளுறவுச் சிகிச்சை = ஊடாட்டச் சிகிச்சை

INTERPOL = சர்வதேய காவல்துறை

interpregnancy intervals = கருத்தரிப்பு இடைக்காலப்பகுதிகள்

interpretation of information = தகவற் பொருள்கோடல்

interpretive skills = பொருள்கோடல் திறன்

intersex condition = இடைப்பால் நிலைமை

interval between marriage and first birth = திருமணத்துக்கும் முதலாவது மகப்பேற்றுக்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதி

intervals between successive births = மகப்பேற்றுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதிகள்

intervene in the appeal = மேன்முறையீட்டில் தலையிடு

intervenient circumstances = இடைவரு சூழ்நிலைகள்

intervenient counsel = இடைவரு சட்டவுரைஞர்

intervention by the minister = அமைச்சரின் தலையீடு

intestate heir = இறப்பாவணமில்லா மரபுரிமையாளர்

intestate succession = இறப்பாவணமில்லா பின்னுரிமைப்பேறு

intra vires the constitution = அரசியல்யாப்பின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட  

intransigence = விட்டுக்கொடாமை

intransitive verb = செயப்படுபொருள் குன்றிய வினை

intrapersonal concerns = உள்மனக் கரிசனைகள்

intrauterine device = கருப்பையக கருத்தடைச் சாதனம்

intrauterine growth retardation = கர்ப்பச்சிசு வளர்ச்சி குன்றல்

intravenous injection = நாள ஊசியேற்றம் 

intricate language = சிக்குப்பிக்கு மொழி

intrigue readers = வாசகரை ஈர்

intrigue, political = அரசியற் சூழ்ச்சி

intrinsic evidence = அகநிலைச் சான்று; உள்ளமைந்த சான்று

intrinsical good = அகநலம்

intrusive procedure = ஊடுருவு சிகிச்சை

invalid argument = வலிதிலாவாதம்

invalid coin = வலிதிலா நாணயம் = செல்லாக் காசு

invalid legal proceeding = வலிதற்ற சட்ட நடவடிக்கை

invalid proceeding = வலிதிலா விசாரணை

invalidity of the proceeding = விசாரணையின் வலிதீனம்

invasive surgery = ஊடறு(வைச்) சிகிச்சை         

inverse statement = நேர்மாறு கூற்று = If not p, then not q (எ-கா: மழை பெய்யாவிட்டால்அவர்கள் குடை பிடிக்க மாட்டார்கள்)

inverted pyramid = தலைகீழ்க்கூம்பு

investigation, criminal = குற்றப் புலனாய்வு

investigative journalism = புலனாய்வு ஊடகவியல்

investigative journalist = புலனாய்வு ஊடகர் = புலனாய்வு ஊடகத்துறைஞர்

investigators, crime scene = குற்ற நிகழ்விடப் புலனாய்வாளர்கள்

inviolable rights = மீறவொண்ணா உரிமைகள்

involuntary disappearances = மனமிசையா காணாமல் போக்கடிப்புகள்

involuntary manslaughter = மனமிசையா ஆள்வதம் = கைமோசக்கொலை

ipso facto = அந்நிகழ்வாலே

ipso jure = அச்சட்டத்தினாலே

iron deficiency = இரும்புச்சத்துக் குறைபாடு 

ironic statement = முரண் அணிக் கூற்று

irrational technique of persuasion = நியாயத்துக்கு அமையாது இணங்கத்தூண்டும் உத்தி

irrational thinking = நியாயமில் சிந்திப்பு = நியாயப்படி அமையாத சிந்திப்பு

irrational thoughts = நியாயமில் சிந்தனை = நியாயப்படி அமையாத சிந்தனை

irreconcilable differences = இணக்கமுடியா வேறுபாடுகள்

irrefutable presumption = மறுத்து எண்பிக்கமுடியாத ஊகம்

irregular arrival = ஒழுங்குமீறி வந்தடைதல்

irregular arrivals = ஒழுங்குமீறி வந்தடைவோர்

irreparable loss = ஈடுசெய்யமுடியாத இழப்பு

irresistible impulse = அடக்கமுடியாத உந்தல்

irreversible change = மீளவொண்ணா மாற்றம்

irrevocability date = நீக்க காலக்கெடு

irrevocable power of attorney = நீக்கமுடியாத பதிலாளித் தத்துவம்

irritable bowel syndrome = குடற் பதற்றப் பிணி

irritable mood = எரிச்சல் உணர்நிலை

issue of fact = விவரச் சர்ச்சை

issue of law = சட்டச் சர்ச்சை

issue of the newspaper, an old = செய்தித்தாளின் பழைய பிரதி

IVF = in vitro fertilization = புறக்கருக்கட்டல்

jargon, legal = சட்டத் துறைச்சொல்

job burnout = வேலைச் சலிப்பு

job sharing = பணிவேளைப் பகிர்வு (ஒரே பணியை ஒன்றுக்கு மேற்பட்டோர் நேரவாரியாகவோ நாள்வாரியாகவோ பகிர்ந்து செய்தல்)

joint account = கூட்டுக் கணக்கு

joint and several liability clause = கூட்டு-தனிப் பொறுப்பு வாசகம்

joint custody = கூட்டுக் கட்டுக்காப்பு (பிரிந்து வாழும் பெற்றோர் தமது பிள்ளைகள்

பற்றிய முக்கிய விடயங்களில் கூடி முடிவெடுத்தல்)

joint method of agreement and difference = உடன்பாட்டு வேறுபாட்டுக் கூட்டு முறை

joint reproduction rate = கூட்டுக் கருத்தரிப்பு வீதம்

joint retirement = கூட்டோய்வு

joint tenancy = கூட்டுரித்து

joint venture = கூட்டு முயற்சி

journalistic bias = ஊடக பக்கச்சார்பு

journalistic ethics = ஊடக ஒழுக்கம்

journalistic fraud = ஊடக ஊழல்

journalistic integrity = ஊடக நேர்நெறி

journalistic objectivity = ஊடகப் புறவயம்

journalistic responsibility = ஊடகப் பொறுப்பு

journalistic standards = ஊடக நியமங்கள்

journalistic style = ஊடகப் பாணி

journalistic treatment = ஊடகக் கையாள்கை

journalistic writing = ஊடக மொழிநடை

judge a book by its cover, Don't = தோற்றத்தை வைத்து எதையும் நிதானிக்க வேண்டாம்

judge a case = வழக்கை விசாரித்து தீர்ப்பளி

judge, a competition = போட்டி நடுவர்

Judge, High Court = மேல்நீதிமன்ற நீதிபதி

judgement creditor = தீர்ப்பின்படி கடன்மீட்பவர்

Judgement Day = இறுதித்தீர்ப்பு நாள்

judgement debtor = தீர்ப்பின்படி கடனிறுப்பவர்

judgemental = குறைகாணும் முனைப்புடைய

Judicial Committee of the Privy Council = கோமறை மன்ற நீதிக் குழு

judicial consideration = நீதித்துறையின் பரிசீலனை

judicial council = நீதித்துறை மன்றம் 

judicial foreclosure = நீதிமன்ற அறுதியீடு

judicial misconduct = நீதித்துறைசார் துர்நடத்தை

judicial pre-trial = நீதிபதி முன்னிலையில் முன்விசாரணை

judicial release = நீதித்துறை அளிக்கும் விடுதலை

judicial review = நீதித்துறையின் மீள்நோக்கு

judicial system = நீதி முறைமை

judiciary = நீதிபதிகள்; நீதித்துறை

jump line = தொடர்ச்சிக் குறிப்பு

junior high school = இடைநிலைப் பாடசாலை

junior partner = இளம்பங்குதாரர்

junior student = இளமாணவர்

junior, a = இளவல்

juridical basis = சட்டநெறி அடிப்படை

jurisprudential guides = சட்டவியல் வழிகாட்டிகள்

jury deliberation = யூரர் கூட்டாய்வு

jus cogens = மீறவொண்ணா வழமை

just and reasonable demand = நீதி நியாயமான கோரிக்கை

just war, theory of = நீதிப்போர்க் கோட்பாடு

Justice of the Peace = சமாதான நீதிவான்

Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done = நீதி நிலைநாட்டப்படவும் வேண்டும்நீதி நிலைநாட்டப்படுவதாகவெளிப்படையாகஐயந்திரிபறப் புலப்படவும் வேண்டும் (Lord Hewart)

Justice, Chief = தலைமை நீதியரசர்

justiciable matter = நீதியாய்வுக்குரிய விடயம்

justifiable homicide = நியாயப்படுத்தக்கூடிய கொலை

justification = நியாயப்பாடு; நியாயப்படுத்துகை

just-in-time delivery = குறித்தகால மகப்பேறு

Juvenile Court = Youth Court = இளையோர் நீதிமன்று

juvenile delinquency = இளையோர் நெறிபிறழ்வு

juvenile delinquents = நெறிபிறழும் இளையோர்

juvenile justice = இளையோர் நீதி

juvenile prawn = குஞ்சிறால்

kangaroo court = சட்டவிரோத நீதிமன்று

keep the peace = அமைதி பேணு

keep the peace and be of good behaviour = அமைதி காத்துநன்னடத்தை பேணு

KGB Statement = (காவல்துறையினரால் பதிவுசெய்யப்படும்) முன்வாக்குமூலம்

KGB Warning = முன்வாக்குமூல முன்னெச்சரிக்கை (காவல்துறையினரால் பதிவுசெய்யப்படும் முன்வாக்குமூலம் நீதிமன்றத்தில் பயன்படுத்தப்படும் என்று காவல்துறையினர் கொடுக்கும் முன்னெச்சரிக்கை)

kidnapped tourists = கடத்தப்பட்ட சுற்றுலாவாணர்கள்   

kidney stone = சிறுநீரகக் கல்

Kingdom of Ends = இலக்குலகு

King's Counsel = வேத்துவ சட்டவுரைஞர்

kith and kin = உற்றார் உறவினர்

la belle indifference = வெகுளிப் பராமுகம்

label reading = சிட்டை வாசித்தல்

label, a product = பொருட்சிட்டை

label, price = விலைச்சிட்டை

labelling someone a braggart = ஒருவருக்கு புளுகர் என்று முத்திரை குத்துதல்

labile affect = திடீர் உளநிலை மாற்றம்

labour ethics = தொழிலொழுக்கம்தொழிலியல் அறம்

labour, in = மகப்பேற்று வேதனையில்

labour force = தொழிற்படை 

labour pains = மகப்பேற்று வேதனை

labour room = மகப்பேற்றுக் கூடம்

labour tribunal = தொழிலியல் தீர்ப்பாயம்

labour, go into = மகப்பேற்று வேதனைக்கு உள்ளாகு

labour-based entitlement = தொழில் அடிப்படையில் உதவிப்படி

labour-intensive industry = தொழிலாளர் மிகுந்த கைத்தொழில்

labour-saving devices = தொழிற்சிக்கன சாதனங்கள்

lacustrine plain = ஏரிச் சமவெளி 

lady's finger = okra = வெண்டைக்காய்

laissez-faire = principle of non-interference = நடப்பது நடக்கட்டும் = தலையிடா நெறி

lake classification = ஏரி வகுப்பீடு

land acknowledgement = காணி ஒப்புக்கோடல்

land acquisition = காணி கையகப்படுத்தல்; காணி சுவீகரிப்பு

land classification = நில வகுப்பீடு

land cover = vegetation cover = தாவரக் கவிகை

land degradation = நிலவளம் குன்றல்

land dispossession = காணி களைவு

land drainage = நிலநீர் பாய்ச்சல் 

land grab = காணி அபகரிப்பு

land improvement = நில மேம்பாடு

land line = வீட்டுத் தொலைபேசி இணைப்பு

land reclamation = நில மீட்சி

land tenure = காணி உரித்து

land under cultivation = பயிர்நிலம்

land use = நிலப் பயன்பாடு

landed immigrant = permanent resident = ஏற்கப்பெற்ற குடிவரவாளர் = நிரந்தர வாசி

landing paper = record of landing = குடிபுகல் பத்திரம் = குடிபுகல் பதிவு

landlord's liability = ஆதன உடைமையாளரின் பொறுப்பு

landscape architect = தரைவண்மைக் கலைஞர் 

landscape architecture = தரைவண்மைக் கலை

landscape gardening = தரைவண்மைக் கொல்லை அமைப்பு

land-use classification = நிலப் பயன்பாட்டு வகுப்பீடு

language of proceedings = விசாரணை மொழி

language-making capacity = மொழியாக்கத் திறன் 

lapse into a coma = மயக்கத்துள் ஆழு

lapse of memory, a = நினைவுத் தப்பு

lapse of two months, a = இருமாத இடைக்காலம்

lapse, allow membership to = உறுப்புரிமையை காலாவதியாக விடு

large designated public sector organization = அரசுத்துறை நிர்ணயித்த பேரமைப்பு 

large organisation = பேரமைப்பு

large print books = பேரச்சு நூல்கள்

large, criminals unlawfully at = (சட்டவிரோதமான முறையில் தடுப்புக்காவலுக்குமீளாதிருக்கும் குற்றவாளிகள்

large, the people at = மக்கள் அனைவரும்

large, the robbers at = கைப்பற்றப்படாத கொள்ளையர்கள்

latch-key children = (பெற்றோர் வீடுதிரும்பும்வரை) தனித்திருக்கும் பிள்ளைகள் 

late charge = தாமதக் கட்டணம்

late foetal death = கர்ப்பச்சிசு பின்னிறப்பு 

late term birth = பிந்து மகப்பேறுபிந்திப் பிறத்தல் (41-42 கிழமைகள்)

latent content = மறைந்துறை பொருள்

latent talent = மறைந்துறை திறமை 

latest information = ஆகப்பிந்திய தகவல்

laundering, money = பணமாற்று மோசடி

law enforcement = சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தல்

law of demand = கிராக்கி விதி

law of effect = விளைவு விதி

law of proximity = அண்மை விதி

law of similarity = ஒப்பு விதி

Law of Succession = பின்னுரிமைச் சட்டம்; வழியுரிமைச் சட்டம்

Law of Tort = தீங்கியற் சட்டம்

law society = சட்ட சமாசம்

lawful owner = சட்டபூர்வ உடைமையாளர்

lawfulness = சட்டபூர்வம்

laws of logic = அளவையியல் (தருக்க) விதிகள்

Lawyers Collective = சட்டவாளர் குழுமம்

lawyer's professional liability = சட்டவாளரின் துறைமைப் பொறுப்பு

layout editor = கோலப் பதிப்பாளர்

leadership training = தலைமைத்துவப் பயிற்சி 

leading fire = நகரும் இலக்கு வேட்டு

leading question = இட்டுச்செல்லும் வினா (எ-கா: "நீங்கள் இரவு 11 மணிக்கு வேணியை தொலைபேசியில் அழைத்தீர்களா?" இது போன்ற வினாக்களை எடுத்த எடுப்பில் நீதிமன்றம் அனுமதிப்பதில்லை. "நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு வேணியை தொலைபேசியில் அழைத்தீர்கள்?" போன்ற வினாக்களை நீதிமன்றம் அனுமதிப்பதுண்டு)

leakage effects = புறவொழுக்கு விளைவுகள்

learned behaviour = கற்றறிந்த (பட்டறிந்த) நடத்தை

learned helplessness = கற்றறிந்த (பட்டறிந்த) ஆற்றாமை

learning disability = dyslexia = கற்றல் குறைபாடு

learning-performance distinction = கற்கை-ஆற்றுகை வேறுபாடு

lease of the apartment = அடுக்குமாடியக வாடகை உடன்படிக்கை

leave to appeal = மேன்முறையீடு செய்வதற்கான அனுமதி

left flank = இடதுபுற அணி

legacy of corruption left by the previous regime = முந்திய ஆட்சிபீடம் விட்டுச்சென்ற ஊழல் 

legacy of Dalai Lama, Who will carry the? = யார் தலாய்லாமவை அடியொற்றி தலைமைவகித்துச் செல்வார்?

legacy of imperialism = ஏகாதிபத்தியத்தின் எச்சமிச்சம் (அடிச்சுவடு)

legacy of one million rupees = 10 இலட்சம் ரூபா முதுசொம் 

legal advice = சட்ட மதியுரை

Legal Adviser for Gender Issues = பால்மை விடய சட்ட மதியுரைஞர்

legal advisor = சட்ட மதியுரைஞர்

legal aid = சட்ட உதவிக் கொடுப்பனவு

legal burden of proof = சட்டப்படி எண்பிக்கும் (நிரூபிக்கும்) பொறுப்பு

legal clinic = சட்ட உதவியகம்

legal counsel = சட்டவாளர்

legal counsellor = சட்ட மதியுரைஞர்

legal error = சட்ட வழு

legal expense insurance = சட்டச் செலவுக் காப்புறுதி

legal guardian / surrogate = சட்டபூர்வ பாதுகாவலர் / பதிலி

legal liability = சட்டப் பொறுப்பு

legal phraseology = சட்டச் சொல்நடை

legal procedure = சட்ட நடைமுறை

legal proceedings = சட்ட நடவடிக்கை

legal remedy = சட்டப் பரிகாரம்

legal status = சட்டத் தகுநிலை

legal system = சட்ட முறைமை; சட்டக் கட்டுக்கோப்பு

legal technicality = சட்ட நுட்பம்

legally binding contract = சட்டப்படி பிணிக்கும் ஒப்பந்தம்

legally innocent = சட்டப்படி குற்றமற்ற

legend, a football = புகழ்பெற்ற உதைபந்தாட்ட வீரர்

legendary heroes = காவிய நாயகர்கள்

legends and myths = பழங்கதைகளும் தொன்மங்களும்

legitimacy case = சட்டப்பேறு வழக்கு

legitimate child = சட்டப்பேறுற்ற பிள்ளை

legitimate expectation = நியாயபூர்வமான எதிர்பார்ப்பு 

leisure time = திளைப்பு வேளை

lending standards = கடன்கொடுப்பு (இரவல்கொடுப்பு) நியமங்கள்

lesser sardine = நெடுங்கவலை (மீன்)

letter of credence = credentials = தூதாண்மை நியமன மடல்

letter of credit = நாணயக் கடிதம்

letter of recall = மீளழைப்பு மடல்

letters patent = அரச பத்திரம்

levelled reading books = மட்டவாரியான வாசிப்பு நூல்கள்

lexicon, Tamil = தமிழ் அகராதி

Lex iniusta non est lex = An unjust law is no law at all = அநீதியான சட்டம் சட்டமே அல்ல

LGBTIQ = lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and questioning rights = நெகிழ்பாலுறவாளர்கள்

liability insurance = பொறுப்புக் காப்புறுதி

liability limits = பொறுப்பு வரம்பு

liaison officer = இணைப்புறவு அதிகாரி

liar's paradox = பொய்யர் முரண்புதிர் (எ-கா: "பின் கூற்று பொய்முன் கூற்று மெய்!")

liberal arts = பொதுக்கல்வித் துறைகள் (எ- கா: மொழியியல், மெய்யியல், தாவரவியல், அளவையியல்)

liberal democracy = தாராண்மைக் குடியாட்சி

Liberal Party of Canada = கனடிய தராண்மைக் கட்சி

liberalization of trade = வியாபாரக் கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்தல்

liberalized economic policy = தாராளமய பொருளாதாரக் கொள்கை

liberation theology = விடுதலை இறையியல்

libertine, a = போகி

libertine life = போக வாழ்வு

liberties with the manuscript, take = எழுத்துப்பிரதியில் மட்டுமீறி மாற்றங்களைப் புகுத்து

liberties with the truth, take = உண்மையைத் திரித்துக் கூறு  

liberties with you, Don't let him take = அவரை உன்னுடன் மட்டுமீறி நடக்க விடாதே

liberty and justice = விடுதலையும் நீதியும்

liberty for a while, The fugitive was at = தப்பியோடியவர் கொஞ்சக்காலம் சுதந்திரமாகத் திரிந்தார்

liberty to stand for election, You are at = உங்களுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட உரித்துண்டு

licensed nurse = உரிமச் செவிலியர் (தாதியாளர்)

lie in ambush = தாக்கும் நோக்குடன் பதிவிரு (பதுங்கியிரு)

lieutenant colonel = படையணி ஏனாதி

lieutenant general = படையணித் தளபதி

Lieutenant Governor = பிரதி ஆளுநர்; மாகாண ஆளுநர்

life and social development skills = வாழ்வு-சமூக விருத்தித் திறன்கள்

life cap = காலவரம்பு

life course = வாழ்க்கைப் போக்கு

life cycle = வாழ்க்கை வட்டம்

life events = வாழ்வியல் நிகழ்வுகள்

life expectancy = சராசரி ஆயுட்காலம்

life imprisonment = வாழ்நாள் சிறையீடு; ஆயுள் சிறைவாசம்

life review = வாழ்க்கை மீள்நோக்கு

life sciences = உயிரினவியல்கள் (எ-கா: உயிரியல், விலங்கியல், தாவரவியல்)

life skills = வாழ்வியல் திறன்கள்

life span = ஆயுட்காலம்

life table = ஆயுள் அட்டவணை

life-long learning = வாழ்நாட் கற்கை

life-style change = வாழ்க்கைப் பாணி மாற்றம்

lifting device = உயர்த்தி

light curtain = ஒளித்திரை

Light Year = 9.5 trillion kilometres = 5.9 trillion miles = ஒளி ஆண்டு = 9.5 இலட்சம் கோடி (9,500,000,000,000) கிலோமீற்றர் = 5.9 இலட்சம் கோடி (5,900,000,000,000) மைல் 

lighting plan = ஒளியமைப்பு

likely appearance of bias = பக்கச்சார்பு தோன்றும் சாத்தியம்

limestone scrubbing = சுண்ணக்கல்வழிச் சல்லடை 

limitation clause = வரையறுப்பு வாசகம்

limitation period = வரையறுப்பு காலப்பகுதி

line of credit = ஒதுக்குதொகைக் கடன்

linear thinking = படிமுறைச் சிந்திப்பு

linguistic ambiguity = மொழிவழி இருபொருள்படுகை

linguistic determinism = மொழிவழிச் சிந்தனை

linguistic identity of the deaf community = செவிப்புலன் குன்றியோரின் மொழி அடையாளம்

linguistic relativism = மொழியியற் சார்புவாதம் 

liquid assets = பணச்சொத்து = காசுச் சொத்து

liquid manure = எருக்கூளம்

liquidate, property = உடைமையை விற்றுத்தீர்

liquidator of property = உடைமையை விற்றுத்தீர்ப்பவர்

liquor identity card = மதுகொள்வனவு அடையாள அட்டை

list of exhibits = தடய நிரல்

listing brokerage = நிரலிடும் தரகாண்மை

literacy and numeracy = எழுத்தறிவும் எண்ணறிவும்

literary journalism = இலக்கிய ஊடகவியல்

literary magazine = இலக்கிய சஞ்சிகை     

literary usage = இலக்கிய வழக்கு

litigant, a= வழக்காடுநர்; வழக்காடி

Liturgy of the Eucharist = நற்கருணை வழிபாடு

Liturgy of the Hours = நாழிகை வழிபாடு

Liturgy of the Word = இறைவாக்கு வழிபாடு

live crab = உயிர் நண்டு

live fish = உயிர் மீன்

live streaming = நேரோடை

live telecast = நேரடி ஒளிபரப்பு

live-born children = உயிருடன் பிறந்த பிள்ளைகள்

live-fire drills = மெய்வேட்டுப் பயிற்சி

live-in caregiver = உடனுறையும் பராமரிப்பாளர்

liver disease = ஈரல் நோய்

living allowance = வாழ்க்கைப் படி

living from hand to mouth = அற்றைப்பிழைப்பு

living will = பராமரிப்பு விருப்பாவணம்

LL.B. = Bachelor Of Laws = சட்டவியல் இளமாணி; இளஞ் சட்டமாணி

loaded term = முடிச்சுப் பதம் = சரட்டுப் பதம்

loan officer = கடன் அதிகாரி

loan-to-value = கடன்-பெறுமதி விகிதம்

lobby groups, gun = துவக்குடைமை அணைவுக் குழுமங்கள் (துவக்குடைமைக்கு அணைவுநாடும் குழுமங்கள்)

lobby of the hotel = விடுதியகத்தின் உள்வாயிற்கூடம்

lobby, gun = துவக்குடைமைக்கு அணைவு நாடுவோர்

lobbyist, a gun = துவக்குடைமைக்கு அணைவுநாடி

lobbyists, gun = துவக்குடைமைக்கு அணைவுநாடுவோர்

local blowing snow = உள்ளூர் வீசுபனி

local custom = உள்ளூர் வழமை

local jurisdiction = உள்ளூர் நியாயாதிக்கம்

locative case = ஏழாம் வேற்றுமை

lock-down = கதவடைப்பு

lock-in period = வரையறுத்த காலப்பகுதி

lock-out = வேலைவிலக்கு

locus of power = அதிகார மையம்

locus standi = (நீதிமன்றில்) வாதிடும் தகுதி

lodging house = உறைமனை

logical fallacy = அளவையியற் போலி  

logical positivism = அளவையியற் புலனறிவாதம்

logical strength = அளவையியல் வலு

long term prognosis = நீண்டகாலப் பின்னிலைவரம்

longitudinal research = நெடுந்தொடர் ஆராய்ச்சி

longitudinal study = நெடுந்தொடர் ஆய்வு

long-range transport of air pollutants = நெடுந்தூரம் செல்லும் வளி மாசுவகைகள் = வளி மாசுவகைகள் நெடுந்தூரம் செல்லல்

long-term assets = நெடுந்தவணைச் சொத்து

long-term care = நெடுங்காலப் பராமரிப்பு

long-term interest rate = நெடுந்தவணை வட்டி விகிதம்

long-term liabilities = நெடுந்தவணைப் பொறுப்பு

long-term loan = நெடுந்தவணைக் கடன்

long-term memory = நெடுங்கால நினைவாற்றல்

loosening of association = சிந்தனைக் குலைவு

Lord Chancellor of England = இங்கிலாந்தின் நீதி வேந்தர்

lose-lose outcome = negative-sum outcome = பொது தோல்விப் பெறுபேறு 

loss of status = தகுநிலை இழப்பு

loss of status and removal = தகுநிலை இழத்தலும் அகற்றப்படுதலும்

loss of use insurance = பயன்பாடு இழப்புக் காப்புறுதி

loss of vision and blindness = பார்வையிழப்பும் பார்வையின்மையும்

low birth weight = எடை குறைந்த பிறப்பு 

low expressed emotion = தாழ் உணர்வெழுச்சி வெளிப்பாடு

low income cut-off = தாழ் வருமான வரம்பு 

low rise = தாழ்மாடிக் கட்டிடம்

low risk alcohol use = கெடுதி குறைந்த மது நுகர்வு

low-angle fire = கீழ்ச்சாய் வேட்டு

low-level radioactive wastes = தாழ் மட்டக் கதிரியக்கக் கழிவுகள் 

loyal friends = உற்ற நண்பர்

loyalty oath = விசுவாசச் சத்தியம்

lucid dreaming theory = உணர் கனவுக் கோட்பாடு

lucrative business = வருவாய் மிகுந்த தொழில்

lunatic, a = உன்மத்தர்

lunatic asylum = mental asylum = உளநோய் மருத்துவமனை

lunatic fringe = உன்மத்தக் குழுமம்

luxury goods = ஆடம்பரப் பொருட்கள்

lying under oath = சத்தியத்தை மீறிப் பொய்யுரைத்தல்

lying-in clinic = மகப்பேற்று மனை

lynch law = அடாவடிக்கொலைச் சட்டம்

lynch mob = அடாவடிக்கொலைக் கும்பல்

 

 

macular degeneration = விழிப்புள்ளிச் சிதைவு

magazines, weekly = கிழமைச் சிற்றிதழ்கள்

magazines and bullets = சன்னக்கூடுகளும் சன்னங்களும்

magic(al) realism = மாந்திரிக மெய்ம்மை

magical thinking = மாந்திரிக சிந்தனை = எண்ணமே செயலாகும் என்னும் நினைப்பு

Magna Carta = Great Charter = மகா பட்டயம்  

magnetic levitation train = காந்த மிதப்புத் தொடருந்து

mail order bride = அஞ்சல்நிரல் மணமகள்

main attack = பிரதான தாக்குதல்

main supply road = பிரதான வழங்கல் தெரு

mainstream media = பிரதான ஊடகங்கள்

mainstreaming a gender perspective = பால்மைக் கண்ணோட்டத்தை உள்வாங்கல் (மையப்படுத்தல்)

mainstreaming the issue of ageing in all sectors = எல்லாத் துறைகளிலும் மூப்பு விவகாரத்தை உள்வாங்கல் (மையப்படுத்தல்) 

mainstreaming women in development = விருத்தியில் பெண்களை உள்வாங்கல் (மையப்படுத்தல்)

maintenance case = தாபரிப்பு வழக்கு

maintenance, building = கட்டிடம் பேணல்

major depressive disorder = பேருளவழுத்தக் கோளாறு

major general = பேரணி அதிபதி

major in the army, a = படையில் ஒரு பேரணிபதி

major is Tamil, Their = அவர்களது சிறப்புப் பாடம் தமிழ்

major life activities = பெருவாழ்வுச் செயற்பாடுகள்

major premise = பெரு முன்னீடு (எ-கா: எல்லா மலேசியர்களும் ஆசியக் கண்டத்தவர்கள்)

major role, play a = பெரும்பங்கு வகி

major, = an adult = முதிர்ந்தவர்; வயதுவந்தவர்

major, a Tamil = தமிழ்ப்பாட சிறப்பு மாணவர்

majoritarianism = பெரும்பான்மைவாதம்

majority community = பெரும்பான்மைச் சமூகம்

majority, attain = பருவம் எய்து

make an appeal = மேன்முறையிடு

make representations on our behalf = எம் சார்பில் எடுத்துரை

make-up artist = ஒப்பனைக் கலைஞர்

mala fide = தீயெண்ணம்;  துன்னோக்கம்

malaise, economic = பொருளாதார மந்தம்

Maldive fish = மாசிக் கருவாடு

male chauvinism = பேராண்மைவாதம்